*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?

ekopar

* TURKiYE CUMHURiYETi' ndeki ZAMAN iCiNDEKi PARA ve DOViZ KURLARI *

*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?

 


 

*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?


    
 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 'nde   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    TÜRKİYE CUMHURİYET DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1923 - 2001 )        
1 YIL -1922 5-KURUŞ PEYAM-I  SABAH  GAZETESİ  PİYASAYA  ÇIKTI.  GAZETENİN  ÇIKIŞ  İLANINDA "FİYATI -5  KURUŞ  
      MUTLAKA  OKUYUNUZ.! LAHANA VE ŞALGAMDAN  UCUZ" DİYE  YAZILDI. (Hürriyet-01.12.2001)  
2 YIL -1922-1923 LOZAN KONFERANSI KURTULUŞ (İstiklal)  SAVAŞI  SONUCUNDA, İSVİÇRE' NİN LOZAN  KENTİNDE  YAPILAN  
     ve TÜRKİYE  BORCU TÜRKİYE  CUMHURİYETİ   VE AVRUPALI  DEVLETLER  ARASINDAKİ  ANLAŞMA  KONFERAN-  
      SINDA, AVRUPALILARIN  YENİ  GENÇ  TÜRKİYE  DEVLETİ  ÖNÜNE KOYDUĞU  OSMANLI  
      DEVLETİNDEN  KALAN  BORÇ  FATURASI ÇOK AĞIRDI.    
      AVRUPALI  BORÇ  ALACAKLILARININ  TÜRKİYE CUMHURİYETİ  HÜKÜMETİNDEN  TALEP  
      ETMİŞ OLDUĞU RAKAMLAR ŞÖYLEYDİ...(TÜRKİYE  OSMANLININ  DEVAMIDIR) KABULÜ  İLE :  
      129.384.910-LİRA / Altın TOPLAM  OSMANLI  DEVLETİ  BORCU  OLARAK  HESAPLANAN  
        43.128.303-LİRA / Altın BU BORCUN ( 1/3) ' ünü ESKİ OSMANLI HÜKÜMETLERİNE  AİT  
        86.256.607-LİRA / Altın BU BORCUN ( 2/3) ' ünü TÜRKİYE CUMHURİYETİ  DEVLETİNE  AİT  
      OLDUĞU ŞEKLİNDEYDİ.        
3 YIL-1924 2-MİLYON LİRA (TL) TÜRKİYE  CUMHURİYETİ' NİN  CUMHURBAŞKANI  MUSTAFA  KEMAL  ATATÜRK , KURULAN  
      İLK TÜRKİYE  CUMHURİYETİ  HÜKÜMETİNİN  BAŞVEKİLİ (Başbakanı) İSE  İSMET  İNÖNÜ  
      OLMUŞTUR. İLK HÜKÜMETİN  ÖNDE GELEN İŞLERİNDEN BİR TANESİDE (T.B.M.M)  
      TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET  MECLİSİNE  MÜRACAAT  EDEREK, (2.000.000.-TL) İKİ MİLYON  
      LİRAYA  KADAR  PİYASAYA  BOZUK  PARA  SÜREBİLME YETKİSİNİ  MECLİSDEN  ALDI.  
4 YIL-1924 OSMANLI  BANKASI (T.C.) HÜKÜMETİ , OSMANLI  BANKASININ  İMTİYAZ  SÜRESİNİN  UZATILMASI KONUSUNUN  
      BAZI ŞARTLAR DAHİLİNDE  (YIL-1925) SENESİNDEN (YIL-1935) SENESİNE ON YIL İLAVE  
      EDEREK UZATTI...        
5 YIL-1925 5-MİLYON LİRA (TL) (T.C.) İLK HÜKÜMETİ , (YIL-1924)  SENESİNDE (T.B.M.M.) ' DEN ALDIĞI  PİYASAYA SÜRDÜĞÜ   
      İKİ MİLYONLUK BOZUK  PARA MİKTARI  YETKİSİNİ, ESKİMİŞ TÜM BOZUK PARALARIN  
      YENİLENMESİ  AMACIYLA (5.000.000-TL) BEŞ MİLYON LİRA  LİMİTİNE YÜKSELTEREK,  
      TEKRAR (T.B.M.M.) ' DEN  YETKİ  ALDI.      
6 YIL-1927 İLK (T.C.) BANKNOTLARI OSMANLI  DEVLETİ  DÖNEMİNDE "DÜYUN-U UMUMİYE" İDARESİNCE ÇIKARILAN  BANKNOT  
      KAĞIT  PARALARIN  YERİNİ  ALMAK  ÜZERE  TÜRKİYE  CUMHURİYETİ   DEVLETİNİN  İLK  
      RESMİ  BANKNOT  PARALARI  AVRUPA' DA ( İngiktere' de ) BASTIRILIP, PİYASAYA  SÜRÜLDÜ. <v:imagedata src="file:///C:UsersuserAppDataLocalTempOICE_2A69BA34-8E4B-449E-A6A7-11E9B2797391.0msohtmlclip1
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 'nde   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    TÜRKİYE CUMHURİYET DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1923 - 2001 )        
8 YIL-1929 EKONOMİK DÜNYA  KRİZİ DÜNYADA  EKONOMİK  KRİZİN  BAŞLAMASI  VE BÜYÜMESİ  NEDENİ  İLE  TÜRKİYE  CUMHU-  
      RİYETİ  HÜKÜMETİ  (YIL-1928) SENESİNDE  PARİS'  DE  ANLAŞMIŞ  OLDUĞU  BÜTÜN   
      BORÇLARININ  ÖDENMESİNİ  TEHİR (Geç Ödeme) ETTİ.    
      DÜNYADA  ÇIKAN  BU  EKONOMİK  KRİZ  TÜRKİYE' DE DE  PANİĞE  NEDEN  OLDU. (TL)   
      TÜRK  LİRASI  HIZLA  DEĞER  KAYBETMEYE  BAŞLADI. TÜRKİYE  CUMHURİYETİ  HÜKÜMETİ  
      (TL) TÜRK LİRASININ  DIŞ  DEĞERİNİ  KORUMAK  AMACI İLE  SIKI  ÖNLEMLER  ALDI.  
      DÖVİZ  SPEKÜLASYONUNU  VE  DÖVİZ  ÜZERİNDEN  AVANS  VERME İŞLEMLERİNİ  YASAK-  
      LADI. DOĞRUDAN  VEYA  DOLAYLI  DÖVİZ  ALIM VE SATIMINA  KISITLAMALAR , YASAKLAR  
      KONDU. ÖRNEĞİN, CEBİNDE (1-$) BİR DOLAR BULUNDURAN  TÜRKİYE  CUMHURİYETİ  
      VATANDAŞI, DÖVİZ KAÇAKCISI  DURUMUNA  DÜŞÜYOR VE CEZASI  (1) BİR YIL HAPİSDEN  
      BAŞLAYARAK, CEZAEVİNE TEVKİF (Suç üstü) EDİLP, GÖNDERİLİYORDU. TABİ  BU  DURUM  
      KARABORSA  PİYASASINI  CANLANDIRDI. ÇOK  KİMSELER  BU İŞTEN  DOLAYI  HAKSIZ  
      KAZANÇLAR  ELDE  ETTİ.      
9 YIL-1930 OSMANLI  BORÇLARININ (YIL-1928) TARİHİNDE  PARİS' DE  OSMANLI BORÇ  ALACAKLILARI İLE  TÜRKİYE  CUMHURİ -  
    (T.C.) TARAFINDAN YETİ  HÜKÜMETİ  ARASINDA YAPILAN  TOPLANTIDAN SONRA , SON OLARAK  GÖRÜŞÜLEN  
    ÖDENMESİ... TOPLANTIDA, AVRUPALILARIN  TÜRKİYE' NİN ANCAK  ( 8.000.000-) ALTIN LİRA  BORÇLANMA  
      ESASINI  KABUL  EDEREK, BU PARANINDA  YILDA  ( 700.000-) ALTIN LİRA OLARAK  50-SENE-  
      DE  TÜRKİYE  CUMHURİYETİ  DEVLETİ  TARAFINDAN  ÖDENMESİNE  KARAR  VERİLMİŞTİR.  
      BU ÖDEMELER BAŞBAKAN  TURGUT  ÖZAL (**) ANAP-2  İKTİDARI  DÖNEMİNDE (YIL-1988)  
      SON  TAKSİT İDE ÖDENEREK ,TAKRİBEN BU BORÇLARIN  ANAPARA VE FAİZLERİ İLE  BİR -  
      LİKTE  TÜRKİYE  CUMHURİYETİ  DEVLETİNE MALİYET  FATURASI ( 35.000.000-) ALTIN LİRA  
      EŞDEĞERİNE  TEKABÜL  ETMİŞ OLDU.      
10 YIL-1930 T.C.MERKEZ BANKASI (11/HAZİRAN/1930) TARİHİNDE (1715) SAYILI KANUN  İLE (15.000.000-TL) SERMAYE İLE KURU-  
  YIL-1931   LUP, (3/EKİM/1931) TARİHİNDE ANKARA' DA  FAALİYETE GEÇTİ, BÖYLELİKLE  TÜRK PARASINI  
      KORUMA  KANUNU' DA YÜRÜRLÜĞE  (T.C.M.B) ' (Merkez Bankasın) ' CA  SOKULDU.  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 'nde   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    TÜRKİYE CUMHURİYET DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1923 - 2001 )        
11 YIL-1946 (T.C.) İLK DEVALÜASYON ( 7 / EYLÜL /1946 ) TARİHİNDE  TÜRKİYE CUMHURİYETİ  HÜKÜMETLERİNDEN - (C.H.P.)  
      (Cumhuriyet Halk Partisi) İKTİDARI  VE HÜKÜMET BAŞKANI  (Başbakan)  Recep  PEKER  
      DÖNEMİNDE , ( 1-$) AMERİKAN  DOLARI' NIN = 1,31-TL' DAN  2,80-TL' NA  DEĞERİ  ARTIRILDI.  
      TÜRK LİRASI DEVALÜE (Değeri düşürüldü) EDİLDİ. DEVALÜASYON ORANI (% - 114) İDİ.  
12 YIL-1958 (T.C.) BÜYÜK  DEVALÜASYON ( 4 / AĞUSTOS /1958 ) TARİHİNDE  TÜRKİYE CUMHURİYETİ  HÜKÜMETLERİNDEN - ( D.P.)  
      (Demokrat Parti) İKTİDARI  VE HÜKÜMET BAŞKANI  (Başbakan)  Adnan  MENDERES  
      DÖNEMİNDE , ( 1-$) AMERİKAN  DOLARI' NIN = 2,80-TL' DAN  9,00-TL' NA  DEĞERİ  ARTIRILDI.  
      TÜRK LİRASI DEVALÜE (Değeri düşürüldü) EDİLDİ. DEVALÜASYON ORANI (% - 221) İDİ.  
13 YIL-1970 (T.C.) 3.cü  DEVALÜASYON ( 9 / AĞUSTOS /1970 ) TARİHİNDE  TÜRKİYE CUMHURİYETİ  HÜKÜMETLERİNDEN - ( A.P.)  
      (Adalet Partisi) İKTİDARI  VE HÜKÜMET BAŞKANI  (Başbakan)  Süleyman  DEMİREL  
      DÖNEMİNDE , ( 1-$) AMERİKAN  DOLARI' NIN = 9,00-TL' DAN  14,94-TL' NA  DEĞERİ  ARTIRILDI.  
      TÜRK LİRASI DEVALÜE (Değeri düşürüldü) EDİLDİ. DEVALÜASYON ORANI (% - 66 ) İDİ.  
14 YIL-1975 KOALİSYONLAR  VE KRİZLER ( 1975-1979 )YAKLAŞIK  5 YILDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ  HÜKÜMETLERİ  KOALİSYONLARLA  
  YIL-1979   İDARE EDİLDİ. HÜKÜMET BAŞKANLARI :Süleyman  DEMİREL (M.C.) ve Bülent ECEVİT (C.H.P.)  
      DÖNEMİNDE , ( 1-$) AMERİKAN  DOLARI' NIN = 15,30-TL' DAN  35,70-TL' NA DEĞERİ  ARTIRILDI.  
      TÜRK LİRASI DEVALÜE (Değeri düşürüldü) EDİLDİ. TOPLAM DEVALÜASYON ORANI (% -133 ) İDİ.  
15 YIL-1980 24/ OCAK - KARARLARI ( 24 / OCAK /1980 ) TARİHİNDE  TÜRKİYE CUMHURİYETİ  HÜKÜMETLERİNDEN -( A.P.) AZINLIK  
      (Adalet Partisi) HÜKÜMETİ  VE HÜKÜMET BAŞKANI  (Başbakan)  Süleyman  DEMİREL  
      DÖNEMİNDE , ( 1-$) AMERİKAN  DOLARI' NIN = 35,70-TL' DAN  47,00-TL' NA DEĞERİ  ARTIRILDI.  
      TÜRK LİRASI DEVALÜE (Değeri düşürüldü) EDİLDİ. DEVALÜASYON ORANI (% - 32 ) İDİ.  
16 YIL-1983 SERBEST  PİYASA DÖNEMİ (12 / EYLÜL /1980 ) ASKERİ  İDARE DÖNEMİNDEN SONRA  YAPILAN İLK SEÇİMLERDE  
      ( KASIM / 1983 ) (*) ANAP (Anavatan Partisi) TEK BAŞINA İKTİDARA GELDİ. HÜKÜMET  BAŞKA-  
      NI  Turgut ÖZAL  SERBEST PİYASA  EKONOMİSİNE  GEÇTİ. ARTIK  DÖVİZ KURLARINI SER-  
      BEST PİYASA   BELİRLEMEYE  BAŞLADI...      
17 YIL-1930 T.C.MERKEZ BANKASI ( T.C.M.B.) TÜRKİYE  CUMHURİYETİ  MERKEZ  BANKASININ, KURULDUĞUNDAN  BUGÜNE  
  YIL-2001   KADAR  ÇIKAN ÖNEMLİ  KANUNLARI  ŞUNLARDIR.    
    1 (YIL-1930)  TARİHİ : 11 / HAZİRAN / 1930 NO : 1715  - KANUN    
    2 (YIL-1970)  TARİHİ : 14 / OCAK / 1970 NO : 1211  - KANUN    
    3 (YIL-2001)  TARİHİ : 25 / NİSAN / 2001 NO : 4651  - KANUN    
      MERKEZ BANKASININ  TÜRKİYE' NİN PARA  POLİTİKASININ  BELİRLENMESİNDE VE  UYGU-  
      LAMASINDA  TEK  YETKİLİ  VE  SORUMLU  KURULUŞ  OLDUĞU  HÜKME  BAĞLANMIŞTIR.  
  OSMANLI DÖNEMİ MEŞHUR ATASÖZLERİ :    
         
*** Ak AKÇE kara gün içindir... ***
         
         
*** SAKLA  SAMANI  GELİR  ZAMANI ... ***
         
         
*** DAMLAYA  DAMLAYA  GÖL  OLUR.... ***


 


 

*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?


    
 

*****
 
Başa Dön
*****
Bugün 4 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!
© 2001 - Necip Köni * ADANA / TR
DERLEYEN ve ARAŞTIRMA YAPAN : NECİP KÖNİ -- (İnşaat Mühendisi) *** 2001 Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol