*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?

ekopar

* G i R i Ş *

*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?

 


 

*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?


    


OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ KURLARI
         
(T.C.) TÜRKİYE CUMHURİYETİ 'nde   ZAMAN İÇİNDEKİ PARANIN SATIN ALMA DEĞERLERİ
       G İ R İ Ş  
         
  YIL-1327 tarihi Osmanlı İmparatorluğu Orhan Gazi döneminden başlayan para basma işlemi , YIL-1922 tarihi olan
  son Osmanlı İmparatorluğu padişahı ( MEHMET - VI ) Vahidettin döneminden , YIL-1923 tarihi Türkiye Cumhuriyeti
  kuruluşu ATATÜRK ile (1299-1922) 623 yıllık Osmanlı İmparatorluğundan , genç bir Türkiye Cumhuriyetine geçiş
  ve (1923-2001) 78 yıllık Türkiye Cumhuriyetindeki paramız ve ekonomik durumumuz nereden nereye geldiğini
  görebilmek için bu kitabı okumakta ve incelemekte büyük fayda vardır.  
  YIL-1327 tarihi Osmanlı İmparatorluğu Orhan Gazi döneminde 100-(Yüz) dirhem yani yaklaşık olarak 321-Gram
  Gümüş hamurundan 270-Adet sikke para basılmış.Bu para Osmanlı İmparatorluğunun ilk parası olan Gümüş
  Akçe'dir. Bu gümüş sikke Akçe paranın bir adedinin ağırlığı 1,188-Gram dır.  
  Sonraki yıllar bu Akçe paranın 321-Gramlık (100-Dirhem) Gümüş hamurundan YIL-1740 tarihlerinde 950-Adet sikke
  para basılarak , yaklaşık olarak 413 yılda kademeli olarak % 351 paranın değerini düşürerek (DEVALÜASYON)
  bir adet sikke Akçe paranın bir adedinin ağırlığı (1.188)-Gramdan (0,338)-Grama düşürülüp,inceltilmiştir
  Osmanlı İmparatorluğu zamanla büyük topraklara sahip olup,egemenliğini sürdürebilmek için sahip olduğu toprak-
  lar üzerindeki milletlerin para birimlerinide kullanmıştır.Örneğin Macaristan'daki insanlar vergilerini Penz Macar
  parası ile , Arap yarım adasındaki insanlar vergilerini Riyal ile, Doğu Anadolu ve İran civarındaki insanlar vergilerini
  Şahi İran parası ile, Suriye - Lübnan ve Adana (Çukurova) yöresindeki halk ise Halep Akçası ile ,diğer eyalet ve
  devletlerinde yaşayan insanlar da kendi para birimleri ile vergilerini bölgesindeki Osmanlı yönetimine öderlermiş,
  buradaki yöneticilerde bu toplanan vergi paralarını, Osmanlı devletinin baş şehri olan İSTANBUL'a gönderirlermiş.
  Bu vergi toplama işlemleri uzun zaman , Osmanlı İmparatorluğunun gerileme ve küçülme dönemine kadar devamlı
  bir şekilde hiç aksatılmadan yapılmıştır.  
  Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan para cinsleri ve birimleri kitabın içinde görüleceği üzere, anlaşılabilecek
  şekilde tablolarda gösterilmiştir.  
  Osmanlı İmparatorluğu , Lale devrinin sona ermesi ile YIL-1740 'daki Fransa İmparatorluğu ile yapılan Osmanlı
  İmparatorluğunun çöküşünü hazırlayan meşhur KAPİTÜLASYONLAR dan sonra ,Osmanlı ekonomisi gün geçtikce
  daha fazla yabancı ülkelerden borç alır duruma gelerek, dışarıya daha bağımlı bir duruma girmiştir.  
         
         
  Son dönem Osmanlıların ,İngilizler,Fransızlar,Almanlar,İtalyanlar v.s. gibi Avrupa devletleri ile ticareti geliştirebilmek
  için bir takım çeşitli ortaklıklara beraberce girmişlerdir. Bu ortaklıklara devlet olarak halkı ve özel müteşebbis olan
  tacirleri (Tüccar) de dahil edebilmek için Hisse Senetleri ve Tahviller çıkartmışlardır. Örneğin Demiryolu , Vapur,
  Bankacılık ,İstanbul Tünel,v.s. gibi yatırımlar ve işletmeler için.  
  YIL-1923 Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bu Osmanlı-Yabancı ortaklıklarındaki işletmeler teker teker devlet-
  leştirilerek Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından ecnebilerden (yabancılardan) geri satın alınmıştır.  
  Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk zamanlar Osmanlıdan kalan paralarıda kullanmıştır.YIL-1927'de İlk tedavüle çıkartılan
  Türk Lirası kağıt bankonot paralarda (Bir -Beş -On -Elli -Yüz -Beşyüz -Bin) Ön ve Arka yüzlerinde Eski Türkçe (Arap)
  harf ve rakamları ile Fransızca (Latin) harf ve rakamları müşterek basılmıştır. Bu paraların (Elli -Yüz -Beşyüz -Bin)
  olanlarının ise ön yüzlerinde ATATÜRK' ün resmide basılmıştır.  
  (1923-2001) yılları arasındaki Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki tek partili ve çok partili zamanlarda tek parti iktidarı
  hükümetleri , çok partili koalisyon hükümetleri ve azınlık hükümetlerinin Türk Lirası ve de buna bağlı olarakda
  ekonomimizi nereden nereye getirdiklerini bu kitapda grafik ve tablolar ile siz okuyucularımın görüş ve yorumlarına
  sunar ve takdirlerinide sizlere bırakmaktayım.  
  Türkiye Cumhuriyeti döneminde bilhassa YIL-1990 'dan sonra paramız TL'nin aşırı değer kaybetmesi ile Yüz Milyon-
  lardan, Milyarlara - Milyarlardan,Trilyonlara - Son olarakda Trilyonlardan,Katrilyonlara erişmiştir.Elbette ki ,her halde
  bu durum bir dünya rekoru olsa gerek diyebilirsiniz rahatlıkla şu anda.  
  Bu nedenle kitabın tablolar bölümünde PARA DEĞERİ kutularının içine değerlerini yazarken rakamların bol olması
  sebebi ile bayağı zorlamalarla karşılaştım.Sizlerinde bunları okurken zorlanacağınız muhakkak olacaktır.Bu kitabı
  bütün kişilerin görüş ve incelemelerine sergileyebilmek için bazı basit bilgileri burada hatırlatmakta yarar görmekteyim.
   
  SIRA RAKAM ( YAZI ile RAKAM )   ( 0 ) SIFIR SAYISI
  1 10                                       ON   -                      (BİR)=1
  2 100                                    YÜZ   -                      (İKİ)=2
  3 1,000                                      BİN   -                    (ÜÇ)=3
  4 10,000                                    ONBİN   -                  (DÖRT)=4
  5 100,000                               YÜZBİN   -                        (BEŞ)=5
  6 1,000,000                               MİLYON   -                      (ALTI)=6
  7 10,000,000                            ONMİLYON -                     (YEDİ)=7
         
8 100,000,000                              YÜZMİLYON -                (SEKİZ)=8
9 1,000,000,000                                     MİLYAR -              (DOKUZ)=9
10 10,000,000,000                              ON MİLYAR -               (ON)=10
11 100,000,000,000                              YÜZMİLYAR -            (ONBİR)=11
12 1,000,000,000,000                                    TRİLYON -                  (ONİKİ)=12
13 10,000,000,000,000                              ONTRİLYON -              (ONÜÇ)=13
14 100,000,000,000,000                           YÜZTRİLYON -              (ONDÖRT)=14
15 1,000,000,000,000,000                              KATRİLYON -                (ONBEŞ)=15
 
Siz okuyucularımın, bu kitabı kolayca inceleyebilmesi için bazı ön bilgileri vermek,kitabın daha akıcı olmasını
sağlayacağı kanısındayım.  
* KİTABIN İÇİNDEKİLER *  
1 ÖN SÖZ  
2 FAYDALANILAN KAYNAKLAR  
3 GİRİŞ  
4 OSMANLI İMPARATORLUĞU' nda ZAMAN İÇİNDEKİ PADİŞAHLAR ve PARA CİNSLERİ  
5 OSMANLI İMPARATORLUĞU' nda ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ KURLARI - (BAZI ÜCRETLER) - YATIRMLAR
6 OSMANLI İMPARATORLUĞU' nda ZAMAN İÇİNDEKİ BAZI PARA İFADELERİ ve OLAYLARI   
7 TÜRKİYE CUMHURİYETİ' nde ZAMAN İÇİNDEKİ SİYASİ HÜKÜMETLER + BAŞBAKANLAR ve (TL) = ? ($) DOLAR
8 TÜRKİYE CUMHURİYETİ' nde ZAMAN İÇİNDEKİ TÜRK LİRASININ SATIN ALMA GÜCÜ ve SİYASİ HÜKÜMETLER
9 TÜRKİYE CUMHURİYETİ' nde ZAMAN İÇİNDE ETKİLEYEN BÜYÜK EKONOMİK KRİZLER  
10 TÜRKİYE CUMHURİYETİ' nde ZAMAN İÇİNDEKİ MADENİ PARALAR  
11 TÜRKİYE CUMHURİYETİ' nde ZAMAN İÇİNDEKİ   KAĞIT PARALAR  
       


 


 

*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?


    
 

*****
 
Başa Dön
*****
Bugün 4 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!
© 2001 - Necip Köni * ADANA / TR
DERLEYEN ve ARAŞTIRMA YAPAN : NECİP KÖNİ -- (İnşaat Mühendisi) *** 2001 Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol