*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?

ekopar

* OSMANLI İMPARATORLUĞU' nda ZAMAN İÇİNDEKİ PADİŞAHLAR ve PARA CİNSLERİ - 2

*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?

 


 

*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?


    

Ekonomi

O eski paralarımız...


 
OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    OSMANLI DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1327 - 1922 )        
41 YIL -1903 " DÜYUN-U  UMUMİYE " PADİŞAH  ABDÜLHAMİT-II   DÖNEMİNDE, OSMANLI  DEVLETİNİN  BORÇLARINI  DÜYUN-U  
      UMUMİYE  YENİDEN  İNCELEYİP, DEĞERLENDİRDİ. ZİRA İTFA  EDİLEN  FAİZ VE ANAPARA  
      TUTARI  BEKLENENDEN  DAHA  DÜŞÜK GERÇEKLEŞMİŞTİ. BUNUN ÜZERİNE  OSMANLI  
      HÜKÜMETİ  DÜYUN-U UMUMİYE  İLE  ANLAŞARAK, BU BORÇLARI TEK BİR  TAHVİLE  
      DÖNÜŞTÜRECEKTİ. GERİ  ÖDENECEK  ANAPARA TUTARLARI  AZALTILACAK , BUNUN  
      KARŞILIĞINDA  İSE  FAİZ  MİKTARLARI  ARTIRILACAKTI.    
42 YIL -1908 2.ci MEŞRUTİYET İLANI PADİŞAH  ABDÜLHAMİT-II ' İN  SON  ZAMANINDA  (31/MART/1908) OTUZBİR MART  VAKASI  
      DENİLEN OLAYIN SONUNDA, PADİŞAH  ABDÜLHAMİT-II  DÖNEMİNİN BASKI REJİMİNİN  
      SONU GELMİŞ OLDU. PADİŞAH TAHTAN İNDİRİLDİ. (17/ARALIK/1908) ' TARİHİNDE  YENİ  
      PADİŞAH SULTAN REŞAT (MEHMET-V) SEÇİMLERDEN SONRA AÇILMIŞ OLAN YENİ  
      MECLİSDE  YENİ MEBUSLARA (Millet Vekili) "İKİNCİ  DEVR-İ HÜRRİYET" OLARAKDA BİLİNEN  
      2.ci MEŞRUTİYET DÖNEMİNİ İLAN ETTİ. (1908-1918) - (İkinci Meşrutiyet Dönemi)  
43 YIL -1908 45.000-LİRA PADİŞAH  ABDÜLHAMİT-II ' İN  SON  ZAMANINDA ,  EDİRNE' DEKİ  OSMANLI  ORDUSUNUN  
      BİR AYLIK  MAAŞLARI  TUTARI  OLAN  BU  PARA  HÜKÜMETCE  ZORLUKLA  ÖDENEBİLDİ.  
44 YIL -1908-1914 DEMİRYOLU İNŞAASI PADİŞAH  SULTAN REŞAT (MEHMET-V)   DÖNEMİNDE, OSMANLI  DEVLETİ  GENE DÜYUN-U  
    KONYA OVASI SULAMASI UMUMİYE  İDARESİ  KEFALETİ  İLE  SIRASIYLA  1-(YIL-1908)  2-(YIL-1909)  3-(YIL-1910)   
      4-(YIL-1911)  VE  5-(YIL-1912) SENELERİNDE CEMAN (Toplam) ( 26.242.798-) ALTIN OSMANLI  
      LİRASI  BORÇLANMALARA  GİDİLDİ. BU BORÇLANMALAR İLE  DEMİRYOLU İNŞAATLARINA  
      VE KONYA  OVASININ  SULAMA  İŞLERİ İLE İLGİLİ  PROJELER GİBİ  GELİR GETİRİCİ  YATI-  
      RIMLARA  YÖNLENDİRİLEREK  OSMANLI HAZİNESİNİN  BÜTÇE AÇIKLARININ  KAPATILMASI  
      HEDEFLENMİŞTİ. OSMANLI HÜKÜMETİ (1908-1914) SENELERİ ARASINDA GEÇEN  ALTI YIL  
      SÜREDE (Zamanda) 1.ci CİHAN HARBİ (Dünya Savaşı)' NE KADAR HAZİNE BÜTÇE  AÇIĞINI ,  
      DAHİLİ VE HARİCİ ( İç ve Dış ) BORÇLARINI  KAPATABİLMİŞTİ .    
45 YIL -1911 TRABLUSGARB  HARBİ PADİŞAH  SULTAN REŞAT (MEHMET-V)   DÖNEMİNDE, OSMANLI  DEVLETİ  (YIL-1911)  
  YIL -1912 BALKAN  HARBİ SENESİNDE  TRABLUSGARB HARBİ (Savaşı) VE BİR YIL SONRA (YIL-1912) TARİHİNDE  
      BALKAN HARBİ (Savaşı) NEDENİ İLE SAVAŞ MASRAFLARI  BORÇLANMA İHTİYACINI  ARTIR-  
      MIŞTI. BÜTÇE AÇIKLARINI  SADECE (Yalnızca) BORÇLANARAK  KAPATMAK  MÜMKÜN  
      DEĞİLDİ. BUNUN İÇİN  MADENİ PARADAN ,BANKNOT KAĞIT PARAYA  GEÇİLMESİ  GERE-  
      KİYORDU. SAVAŞ  MASRAFLARI (Giderleri)  HARİCİ (Dış) BORÇLANMA  VE  BANKNOT  
      KAĞIT PARA  BASARAK, PİYASAYA SÜRÜLEREK  FİNANSE ( Masrafların Para olarak karşılan-  
      ması ) EDİLDİ.         
OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    OSMANLI DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1327 - 1922 )        
46 YIL -1913 1.050-LİRA/Altın PADİŞAH  SULTAN REŞAT (MEHMET-V)   DÖNEMİNDE, OSMANLI  DEVLETİ  (YIL-1913)  
      İSTANBUL -TEPEBAŞI -TÜNEL -GALATA -BEYOĞLU 'nda DÖRT MAĞAZASI  BULUNAN    
      MOBİLYA  MAĞAZASI  PASALTY'den  DOLMABAHÇE  SARAYI  ve  OSMANLI ZENGİNLERİ  
      MOBİLYALAR  SATIN ALIRDI.   BİR  AVUSTURYA  VİYANA TİPİ  MOBİLYA TAKIMI  FİYATIDIR.  
47 YIL -1914 4.400.000-LİRA/Altın PADİŞAH  SULTAN REŞAT (MEHMET-V)   DÖNEMİNDE, OSMANLI  DEVLETİ  (YIL-1914)  
      DAHİLİYE NAZIRI (İç İşleri Bakanı) TALAT PAŞA (İttihat ve Terakki Kurucularından) ALMANLARIN  
      (80.000.000-DM) MARK = (4.400.000-LİRA/Altın) PARA KARŞILIĞINDA (GÖBEN ve BRESLAV)  
      SAVAŞ GEMİLERİNİ (Kruvazörlerini) BOĞAZLARDAN GEÇİREREK KARADENİZE SÜRMELERİ  
      İÇİN VERİLEN GEÇİCİ KİRA BEDELİNİ KABUL ETTİ  DİYE OGÜNLERDE YORUMLANDI...  
      (29/EKİM/1914)' de ALMANLAR BU GEMİLERE OSMANLI SANCAĞI ÇEKİP,ALMAN BAHRİYELİLE-  
      RİNE OSMANLI KIYAFETİ GİYDİREREK KARADENİZ' DEKİ ODESA ve SİVASTOPAL RUS LİMAN -  
      LARINI BOMBALADILAR... BÖYLECE TALAT PAŞA İSTEMESEDE OSMANLIYI  BİRİNCİ  CİHAN  
      SAVAŞINA (1.ci Dünya Savaşı) SOKMUŞ OLDU...    
      BU SAVAŞ GEMİLERİNDEN  (GÖBEN ) YAVUZ ADI İLE TÜRK DONANMASINA UZUN YILLAR  
      HİZMET VERDİ... DİĞERİ (BRESLAV) SAVAŞDA İNGİLİZ DONANMASI TARAFINDAN BATIRILDI...  
48 YIL -1914 " DÜYUN-U  UMUMİYE " PADİŞAH  SULTAN REŞAT (MEHMET-V)   DÖNEMİNDE, OSMANLI  DEVLETİ  (YIL-1914)  
    " BANK-I OSMANİİ ŞAHANE " BİRİNCİ  CİHAN HARBİ (1.ci Dünya Savaşı) BAŞLADIĞINDA , HAZİNESİNİN  BORÇLANMA  
      İHTİYACI TUTARI , YILLIK  BÜTÇESİNDEN  DAHA  FAZLAYDI. BU NEDENLE  DÜYUN-U  
      UMUMİYE  İDARESİ  SAVAŞ  SIRASINDA  OSMANLI  HÜKÜMETİNE  HARİCİ (Dış) BORÇ  
      BULMASI  İÇİN İZİN  VERMEDİ.      
      BUNUN  ÜZERİNE  OSMANLI HÜKÜMETİDE  BANK-I  OSMANİİ  ŞAHANE' YE BORÇ PARA  
      BULMASI  İÇİN  MÜRACAAT  ETTİ. FAKAT BANKA  OSMANLI HÜKÜMETİNİN  SAVAŞ SIRASIN-  
      DAKİ  BU  BORÇ  KREDİ  TALEBİNİ  KABUL  ETMEDİ. OSMANLI  HÜKÜMETİ  İSE  BANKANIN  
      İMTİYAZI  OLAN  BANKNOT  KAĞIT PARA  BASMA VE  İHRACINI  SAVAŞ  SÜRECİNCE    
      ASKIYA  ALDI.        
      OSMANLI HÜKÜMETİ , BUNUN  ÜZERİNE  ALMANYA  VE  AVUSTURYA' DAN  DIŞ  KREDİ  
      SAĞLADI. AYRICA  DAHİLİ ( İç ) BORÇLANMAYADA  GİTTİ.    
OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    OSMANLI DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1327 - 1922 )        
49 YIL -1914-1918 160-MİLYON "KAİME" PADİŞAH  SULTAN REŞAT (MEHMET-V)   DÖNEMİNDE, OSMANLI  DEVLETİ  (YIL-1914 - 1918)  
      SENELERİNDE  SÜREN  BİRİNCİ  CİHAN HARBİ (1.ci Dünya Savaşı) SIRASINDA  160-MİLYON  
       "KAİME" OSMANLI PARASI  PİYASAYA  İHRAÇ  ETTİ. BUNUN YERİNE  PİYASADAKİ  ALTIN  
      VE  GÜMÜŞ  MADENİ METAL PARALAR  PİYASADAN  ÇEKİLDİ. (Tedavülden kaldırıldı.)  
50 YIL -1916 "TEVHİD-İ MESKUKAT" ( 8/NİSAN/1916 ) SENESİNDE , OSMANLI HÜKÜMETİ  "TEVHİD-İ  MESKUKAT" (METAL  PARALARI  
    KANUNU  SİKKELERİ  BİRLEŞTİRME )  KANUNUNU  ÇIKARTARAK, ALTINI  OSMANLI  PARA  SİSTEMİNİN  
      TEK  STANDARTI  OLARAK  KABUL  EDİP,TEMEL PARA  BİRİMİ  ALTIN  KURUŞ  OLMUŞTU.  
      ALTINA  ÖLÇÜ  DEĞER  OLARAKDA  NİKEL  PARA  VE GÜMÜŞ  KURUŞ  SİKKELERDE  KULLANIL-  
      MIŞTIR.        
51 YIL -1916 150-KURUŞ PİYASADAKİ  ( 1-OSMANLI  LİRA / Altın )  DEĞERİ    
    165-KURUŞ PİYASADAKİ  ( 1-İNGİLİZ  DÜKA / Altın )  DEĞERİ    
    1,10 LİRA / Altın 1-İNGİLİZ  DÜKA / Altın = 1,10  OSMANLI  LİRA / Altın   PARİTESİNE  EŞİT  
52 YIL -1916 1-LİRA / Kağıt  PADİŞAH  SULTAN REŞAT (MEHMET-V)   DÖNEMİNDE, OSMANLI  DEVLETİ  HAZİNESİ  
    = "TEVHİD-İ MESKUKAT  KANUNU" UYARINCA  PARA REFORMUNU  YÜRÜRLÜĞE  SOKTU.  
    100-KURUŞ /  Altın BU PARA  REFORMUNA GÖRE, ALTINA DAYALI TEK METALLİ  PARA  SİSTEMİ  OLUŞACAKTI.  
    ve BUNUN İÇİNDE  (1-LİRA / Kağıt) = (100-KURUŞ / Altın)  EŞİT  KABUL  EDİLECEKTİ.  
    MORATORYUM İLANI BUNUN  ÜZERİNE  İSTANBUL' DA HALK  PANİK YAŞAYARAK , PARALARINI  BANKALARDAN  
      ÇEKMEK İÇİN  BANKALARA  HÜCUM  ETTİ. ANCAK BANKALAR  BU KADAR  PARA  TALEBİNİ  
      KARŞILAYACAK  DURUMDA OLMADIĞI  İÇİN  HÜKÜMETE  MÜRACAAT  ETTİLER. BU  SEBEP-  
      LE  OSMANLI  HÜKÜMETİ  MORATORYUM  İLAN  ETMEK  ZORUNDA  KALDI. BUNA  GÖRE  
      BANKALARDAN  PARA  ÇEKME  İŞLEMİ  BİR  AY SÜRE İLE ERTELENDİ. BİRİNCİ  CİHAN  
      HARBİNİNDE  VERDİĞİ  PSİKOLOJİK  VE EKONOMİK  NEDENLER  HALKI  BEZDİRMİŞTİ.  
      PİYASALAR  TAKRİBEN  BİR,İKİ AY  KİLİTLENDİ.    
53 YIL -1918 OSMANLI  PADİŞAH  SULTAN REŞAT (MEHMET-V)   DÖNEMİNİN SONU , OSMANLI  DEVLETİ  (YIL-1918)  
    İTİBAR-I  MİLLİ  BANKASI BİR DEVLET  BANKASI  STATÜSÜNDE (Kural ve Gerekleri Devletce yapılan düzenleme)  
      MİLLİ DEVLET BANKASI  " OSMANLI  İTİBAR-I MİLLİ BANKASI " NI  KURDU. TAKRİBEN BANKA-  
      CILIK  FAALİYETLERİ  9 SENE SÜRDÜ. (YIL-1927) SENESİNDE  TÜRKİYE İŞ BANKASI  İLE  
      BİRLEŞEREK, BANKACILIK  STATÜSÜ  SONA ERDİ.    
54 YIL -1918-1922 16.000-LİRA SON OSMANLI  PADİŞAHI  VAHİDETTİN ( MEHMET - VI )  ' İN  DEVLETDEN  ALDIĞI  AYLIK  MAAŞ  
      TUTARI  (16.000-LİRA)  OSMANLI  PARASIYDI.    
OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    OSMANLI DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1327 - 1922 )        
55 YIL -1918-1922 4.000-LİRA SON OSMANLI  PADİŞAHI  VAHİDETTİN ( MEHMET - VI )  ' İN  DEVLETDEN  ALDIĞI  AYLIK  MAAŞ  
      TUTARI  (16.000-LİRA)  OSMANLI  PARASIYDI. BU  MAAŞINI  TEMİNAT   GÖSTEREREK  OSMANLI  
      BANKASINDAN  (4.000-LİRA) KREDİ  (BORÇ)  İSTEDİ. ANCAK OSMANLI BANKASININ  GENEL  
      MÜDÜRLÜĞÜ , PADİŞAHIN İSTEMİŞ OLDUĞU  KREDİ PARASI  TALEBİNİ  UYGUN  GÖRMEYEREK  
      GERİ  ÇEVİRİP, REDDETTİ.      
56 YIL -1918 2.000-LİRA / Altın SON PADİŞAH  VAHİDETTİN ( MEHMET-VI ) DÖNEMİNİN BAŞLARI, (YIL-1918) SENESİ SONLARI  
      1.ci CİHAN HARBİNİN (1.ci Dünya Savaşı) SON YILLARINDA,İNGİLİZLERİN TEŞVİKİYLE İSYAN  
      EDEN HİCAZ KRALI HÜSEYİN' i  İKNA ETMEK İÇİN SULTAN REŞAT'ın ÖLÜMÜNDEN SONRA   
      TAHT'a GEÇEN PADİŞAH VAHİDETTİN, KIRK MİLYON MÜSLÜMAN ÜZERİNDE MANEVİ NÜFUZU   
      OLAN  ŞEYH SÜNUSİ  HAZRETLERİNİ İSTANBUL'a ÇAĞIRIR.ŞEYH SÜNUSİ HAZRETLERİ BURSA   
      SARAYINDA KALDIĞI MÜDDETCE PADİŞAH TARAFINDAN KENDİSİNE AYDA (1.000-LİRA/Altın)   
      MAAŞ  ve  AYRICA MUTFAK MASRAFLARI İÇİNDE AYDA (1.000-LİRA/Altın) OLMAK ÜZERE   
      TOPLAM  (2.000-LİRA/Altın)  VERİLMESİ  EMİR EDİLİR...    
57 YIL-1918 15-KURUŞ HARB-İ  UMUMİ'NİN (1.ci DÜNYA SAVAŞI)  HARP FIKRALARI  KİTABININ  SATIŞ  FİYATI  
    10-KURUŞ İSTANBUL'DAN TAŞRA  VİLAYETLERİNE  GÖNDERİLEN  POSTA PULU  ÜCRETİ  
58 YIL-1918 50.000-LİRA/Altın ÇERKES ETHEM'in  ADAM KAÇIRIP, BİR DEFADA  İSTEDİĞİ FİDYE PARASININ MİKTARI  
    60.000-LİRA/Altın ÇERKES ETHEM'in  GASP EDEREK BİR DEFADA  ÇALDIĞI PARANIN MİKTARI  
      MANİSA-SALİHLİ'Lİ  ÇERKES ETHEM OSMANLI ORDUSUNDAN KAÇARAK, ÇETELER  KURUP,  
      KARDEŞLERİNİDE YANINA ALARAK SİLAHLANIP,YUNANLILARA KARŞI DİRENMİŞ,RUM ÇETE-  
      LERİ  İLE ÇATIŞMIŞ.BİR ARA MİLLİ MÜCADELENİN YANINDA OLMUŞ,ANCAK RÜTBE ve MAKAM  
      TANIMAYAN ASİ RUHLU ÇERKES ETHEM  İSMET İNÖNÜ'nün TALİMAT ve EMİRLERİNİ UYGULA-  
      MIYORDU.BU YÜZDEN ARALARI AÇILDI.HATTA MUSTAFA KEMAL PAŞA (ATATÜRK) 'ya DAHİ  
      KAFA TUTMUŞTUR. EN SONUNDA VATAN HAİNLİĞİ YAPARAK YUNAN ORDULARI SAFLARINA  
      GEÇEREK, MİLLİ MÜCADELEDE TÜRK ORDULARINA KARŞI SAVAŞIR.... ÇERKES ETHEM'in İLK  
      ÇETELERİNİ KURABİLMEK ve ÇETE TEŞKİLATININ MASRAFLARINI ve SİLAH  SATIN ALABİLMEK  
      İÇİN  SOYGUNLAR YAPIP,DAĞLARA ADAM KAÇIRIP İLGİLİ KİŞİLERDEN FİDYELER İSTİYORDU.  
      İŞTE BU FİDYE OLAYLARINDAN ÖNEMLİ BİR TANESİ İSE İZMİR VALİSİ RAHMİ BEYİN OĞLUNU  
      DAĞA KAÇIRIP,VALİDEN  OĞLU İÇİN (50.000-LİRA/Altın)  FİDYE PARASI İSTEDİ. FAKAT VALİNİN  
      BU PARAYI GELİRİNE GÖRE ÖDEMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ...VALİYİ ÇOK SEVEN ve SAYAN İZMİR  
      ESNAF,TÜCCARLARI KENDİ ARALARINDA TOPLADIKLARI PARAYI ÇERKES ETHEM' e GÖNDE-  
      REREK VALİNİN  OĞLUNU SERBEST BIRAKTIRDILAR...    
      ÇERKES ETHEM'in İKİNCİ  OLAYLARINDAN  BİRİSİDE OSMANLIYA AİT BANDIRMA'DAKİ  MAL
58 YIL-1918 50.000-LİRA/Altın MÜDÜRLÜĞÜNÜ BASARAK KASASINDAKİ (60.000-LİRA/Altın) PARAYI GASP EDEREK, ÇALIP  
    60.000-LİRA/Altın KAÇMASIDIR...BU OLAYLARDAKİ PARALARIN TAMAMINI ÇETESİNİN MASRAFLARINI ve  
      SİLAHLANMADA KULLANMIŞTIR....      
59 YIL -1918 500.000.000-LİRA/Altın 1.ci CİHAN SAVAŞI (1.ci Dünya Savaşı) BİTTİ... İTİLAF DEVLETLERİ (İngiltere-Fransa-İtalya-Rusya-  
      Yunanistan) SAVAŞI KAZANDI. İTTİFAK DEVLETLERİ (Osmanlı-Almanya-Macaristan-Avusturya-  
      Bulgaristan) SAVAŞI KAYBETTİ...SAVAŞIN OSMANLIYA TAKRİBİ FATURASI (500.000.000-LİRA/  
      Altın) AŞAĞI YUKARI  O GÜNKÜ DEĞERİ =(1) BİR MİLYAR -($) USA DOLAR  (16/EKİM/2001)  
60 YIL -1919 600-LİRA/Altın İNGİLİZLER OSMANLI HÜKÜMETİ ADINA KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ ve ANKARA'da KURULA -  
      CAK  YENİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ FAALİYETLERİNİ ÖĞRENİP,OSMANLIYA BİLGİ VEREBİLMEK   
      İÇİN (4) ERMENİYE MUHBİRLİK(CASUS) İÇİN KİŞİ BAŞINA AYDA 150-LİRA/Altın TOPLAM 600-LİRA  
      /Altın  VERMİŞLER...İNGİLİZLER BU ADAMLARI  OSMANLININ YAPTIĞI ERMENİ TEHCİRİNDE DE   
      (Mecburi  yaptırılan GÖÇ) OSMANLININ ALEHİNE KULLANMIŞLAR...    
61 YIL-1920 30.000-LİRA/Altın PADİŞAH VAHİDETTİN,SADRAZIMI (Başbakanı) DAMAT FERİT PAŞAYA,MUSTAFA KEMAL PA-  
      ŞAYI(ATATÜRK) ERMENİLER ve RUS BOLŞEVİKLERE KARŞI 3.cü ORDU MÜFETTİŞİ SIFATI İLE   
      ERZURUM'a GÖNDERİLMESİNİ ve MUSTAFA KEMAL PAŞANIN ŞARKTA (Doğuda) GENİŞ BİR TEŞ-  
      KİLAT KURMASI İÇİN (30.000-LİRA/Altın) TAHSİSAT (Ödenek) EMRİNE VERİLMESİNİ EMİR ETMİŞ...  
62 YIL-1920 22.000-LİRA/Altın İNGİLİZ CASUSU HİNDLİ MUSTAFA SAGİR,YENİ GÜN GAZETESİ SAHİBİ GAZETECİ YUNUS NADİ  
      ye  HİND HİLAFET CEMİYETİ  ADINA AYDA 3000 veya 4000-ADET GAZETE BASKISI İÇİN KENDİ-  
      SİNE AYDA (20.000-İNGİLİZ STERLİNİ) yani 22.000-LİRA/Altın ÖDEMEK İÇİN TEKLİFTE BULUNUR...  
      MUSTAFA SAGİR'in BÜTÜN GAYESİ GAZETECİ YUNUS NADİ KANALI ile ANKARA HÜKÜMETİNİN  
      İÇİNE SIZIP BÜTÜN BİLGİLERİ İNGİLİZLERE AKTARMAKMIŞ...    
63 YIL-1920 200.000-LİRA/Altın İNGİLİZ CASUSU HİNDLİ MUSTAFA SAGİR,ANKARA-ÇANKAYA'DAN MUSTAFA KEMAL PAŞA  
      İLE GÖRÜŞMEYİ  GAZETECİ YUNUS NADİ KANALI İLE BAŞARIR.ATATÜRK'e HİND/ORDU LİSANI  
      İLE TÜRKİYE'de BİR GAZETE ÇIKARMAYI BUNUN İÇİN HİND HİLAFET CEMİYET İDARİ KOMİTESİ  
      BU İŞE (200.000-LİRA/Altın) PARA VEREBİLECEKLERİNİ BAHSEDER... BU GÖRÜŞMEDEN  
      SONRA MUSTAFA KEMAL PAŞANIN (ATATÜRK'ün)  GAZETECİ YUNUS NADİ 'ye  HİNDLİ Bitmap  
               
OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    OSMANLI DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1861 - 1923 )        
63 YIL-1920 200.000-LİRA/Altın MUSTAFA SAGİR'in BİR İNGİLİZ CASUSU OLDUĞUNU ve BU DURUMUN ÇOK ÖNEMLİ OLUP,  
      ÇOK GİZLİ KALMASINI SÖYLEDİ...      
64 YIL -1920 1-LİRA / Altın SON OSMANLI PADİŞAHI  VAHİDETTİN, SADRAZAMI (Başbakanı) DAMAT FERİT PAŞANIN  
      ANADOLU 'DA YER YER TEŞEKKÜL ETMİŞ VATANPERVERLERİN BİR ARAYA GELİP KURMUŞ  
      OLDUKLARI  KUVAYİ  MİLLİYEYİ  VURMAK ve YOK ETMEK İÇİN  HALİFE ORDULARI ADINI   
      ALAN  KUVAYİ  İNZİBATİYENİN  NEFERLERİNİ (İnzibat Askerleri)  GÖNÜLLÜ OLARAK GÜNLÜK/  
      YEVMİYE  PARASI (1-LİRA/Altın)  VERİLMEK KAYDI İLE  ASKERE ALINMALARI....  
65 YIL -1920 2.000-LİRA / Altın OSMANLI - BEYKOZ MÜSTAKİL JANDARMA TAKIM KUMANDANI  TEĞMEN  NAZMİ SEVGEN  
      EFENDİ YEDİ KİŞİLİK BİR JANDARMA MÜFREZESİ (Birliği) İLE İNGİLİZLERE ve OSMANLI   
      HÜKÜMET KUVVETLERİNE KARŞI  KUVAYİ  MİLLİYE RUHU İLE KAHRAMANCA  BAŞARILI BİR   
      ŞEKİLDE  VATANSEVER OLARAK ÇARPIŞIP,MÜCADELE ETMİŞTİR.MUSTAFA KEMAL PAŞA   
      (ATATÜRK) İLE  TELGRAF KANALI YOLUYLA GÖRÜŞEREK BİRLİĞİN MASRAFLARINI   
      KARŞILAMAK İÇİN  (2.000-) LİRA/Altın) PARA TEMİN ETMİŞTİR...BUGÜN BİLE HALK ARASINDA  
      BEYKOZ  KAHRAMANI  OLARAK  ANILIR...      
66 YIL -1921 3.000.000-LİRA / Altın İNGİLİZ  CASUSU  HİNDLİ  MUSTAFA  SAGİR, ANKARA-TÜRKİYE  BÜYÜK  MİLLET  MECLİSİNDE  
      MUSTAFA  KEMAL  PAŞA  (ATATÜRK) İLE  PAŞANIN  MECLİS  BAŞKANLIĞI  ODASINDA  ÖZEL  
      OLARAK GÖRÜŞMELERİNDE,HİNDLİ MUSTAFA SAGİR' in  MUSTAFA KEMAL PAŞA 'ya  
      PAŞA HAZRETLERİM ! HİND MÜSLÜMANLARI ARASINDAN TOPLANAN (3.000.000-LİRA/Altın)  
      PARANIN TÜRKİYE İSTİKLAL SAVAŞINA KÜÇÜK BİR YARDIMI  LÜTFEN KABUL BUYURMANIZI  
      ve BU PARANIN NE ŞEKİLDE ÖDENMESİ  DİYE BEYANDA BULUNUR...ATATÜRK NAZİK BİR  
      TAVIRLA TEŞEKKÜR EDER  ve HATTA BU YARDIMI SAĞLAYACAK HİND/ORDU SANCAĞI  
      BAŞKANINA RESMİ (T.B.M.M.) KALEM KATİPLİĞİNDEN BİR TEŞEKKÜR  MEKTUBU YAZAR...  
      ANCAK BÖYLE BİR YARDIM PARASI  ORTADA  YOKTUR...ATATÜRK BU İŞİ ÇOK İYİ  KAVRA-  
      YIP, HİNDLİ MUSTAFA SAGİR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLERİN HIZLANDIRILMASI TALİMATI-  
      NI VERİR. HİNDLİ MUSTAFA SAGİR İNGİLİZLERE YAZDIĞI ECZALI GÖRÜNMEYEN MÜREKEP- Bitmap
 
 
OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    OSMANLI DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1327 - 1922 )        
66 YIL -1921 3.000.000-LİRA / Altın Lİ MEKTUPLARININ TÜRK İSTİHBARATI TARAFINDAN KISKIVRAK YAKALANIP,CASUS OLA -  
      RAK  İSTİKLAL MAHKEMESİNE SEVK EDİLİP, YARGILANDIĞI SÜREDE BÜTÜN  İTİRAFLARINI   
      YAPIP  SUÇLU OLDUĞU SABİT GÖRÜLÜP İDAMA MAHKUM OLDU...ANKARA' da BİR ÇARŞI   
      MEYDANINDA  HALKIN  ÖNÜNDE ASILARAK CEZASI  İNFAZ EDİLDİ.. .BİR  CASUS  BÖYLECE   
      YOK OLDU....BU İŞDE ATATÜRK'ün ASKERİ ve DİPLOMATİK HÜNERİ  İLE TÜRK İSTİHBARAT   
      TEŞKİLATININ  ve İLAVE OLARAK TÜRK EMNİYETİNİN ÇOK BÜYÜK HİZMETLERİ OLMUŞTUR...  
      BU DURUMA İNGİLİZLER BİLE ŞAŞIRMIŞLAR, ANCAK YAPACAK BİR ŞEY YOK.......  
      HADİSE DİPLOMATİK BİR USLUPLA  KAPANIR....    
67 YIL -1922 22-LİRA/Altın OSMANLI ORDUSUNDAN EMEKLİYE AYRILAN YÜZBAŞI RÜTBELİ BİR SUBAYIN  BİR  AYLIK  
      TEKAÜT (EMEKLİ MAAŞI)  MAAŞINA TEKABÜL EDEN PARA...    
68 YIL -1923 20.000-LİRA/Altın SON OSMANLI HÜKÜMDARI PADİŞAH (Mehmet - VI) VAHİDETTİN  İSTANBUL'u BİR İNGİLİZ  
      GEMİSİ İLE TERK ETTİ. AVRUPA'da ÇEŞİTLİ YERLERİ DOLAŞTI.ANCAK PARASI BİTTİ ve BORÇ  
      İLE YAŞAMINI SÜRDÜRDÜ. BORÇLRINI ÖDEYEBİLMEK İÇİN  MUSTAFA  KEMAL ATATÜRK ve  
      SON OSMANLI HALİFESİ ABDÜLMECİT'den PARA İSTEDİ. İSTEĞİ KABUL EDİLMEDİ...  
      ANCAK MEKKE KRALI ŞERİF HÜSEYİN BİR DEFAYA MAHSUS (20.000-LİRA/Altın) YİRMİBİN  
      OSMANLI ALTIN LİRASI DEĞERİNDEKİ ÇEKİ YARDIM MAHİYETİNDE PADİŞAHA YOLLADI...  
69 YIL -1920-1923 ANKARA HÜKÜMETİ KURTULUŞ  SAVAŞINA  RAĞMEN , (YIL-1920-1923) SENELERİ  DÖNEMLERİNDE , ANKARA  
      HÜKÜMETİ , OLUMSUZ ŞARTLARDA  DAHİ  PARA  BASMAMIŞTIR.    
      ANKARA  HÜKÜMETİ  HALKIN  GÜVEN  DUYABİLECEĞİ  BİR  PARAYI  BASMAK  ARZUSU  
      VE  İSTEĞİNDEYDİ. FAKAT  BUNUN  İÇİN  ANKARA  HÜKÜMETİ  PARA  POLİTİKASINDA    
      (3) ÜÇ  ANA  SORUNLA  KARŞI  KARŞIYA  KALMIŞTI.    
    1- DEĞERLİ  MADENLERİN ( ALTIN - ELMAS ) GİBİ  VE  BANKNOT  KAĞIT  PARALARIN  YURT  
      DIŞINA  VEYA  İSTANBUL' A  KAÇIŞINI ÖNLEMEKTİ.    
    2- METAL  BOZUK  PARA    SIKINTISINA  ÇÖZÜM  BULMAKTI.    
    3- PİYASALARDA  (1- ALTIN  LİRA) = (1- BANKNOT KAĞIT LİRA)  EŞİTLİĞİNİN  GEÇERLİ  OLMA-  
      MASINDAN  DOLAYI  ÖDEME  SORUNLARINA  ÇÖZÜMLER  BULMAKTI.  
      ANKARA  HÜKÜMETİ , KURTULUŞ (İstiklal) SAVAŞI  SIRASINDA   " TEKALİF-İ  MİLLİYE "  
      DENİLEN  ZORUNLU  İÇ  BORÇLANMAYA  YÖNELDİ.    
      EN ÖNEMLİ HADİSELERDEN  BİR  TANESİDE " TÜRKİYE  CUMHURİYETİ " HÜKÜMETİNİ  
      İLK  TANIYAN  DEVLETLER  ARASINDA  RUSYA  VARDI. RUSYA  (T.C.)  TÜRKİYE  CUMHURİ-  
      YETİ  HÜKÜMETİNE KATKI  OLARAK ,11-MİLYON  ALTIN  RUBLEYİ  YARDIM  ŞEKLİNDE  
      ANKARA' YA  GÖNDERDİ.      
 

*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?


    
 

*****
 
Başa Dön
*****
Bugün 4 ziyaretçi (8 klik) kişi burdaydı!
© 2001 - Necip Köni * ADANA / TR
DERLEYEN ve ARAŞTIRMA YAPAN : NECİP KÖNİ -- (İnşaat Mühendisi) *** 2001 Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol