*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?

ekopar

* OSMANLI İMPARATORLUĞU' nda ZAMAN İÇİNDEKİ PADİŞAHLAR ve PARA CİNSLERİ - 1

*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?

 


 

*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?


    

Ekonomi

O eski paralarımız...


 
OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    OSMANLI DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1327 - 1922 )        
1 YIL-1327 1-AKÇE/Gümüş OSMANLI İMPARATORLUĞU - (YIL-1299) YILINDA  BURSA CİVARINDA ŞU ANDA ORHANGAZİ   
      OLARAK ANILAN  BÖLGEDE (MINTIKADA) OSMAN BEY TARAFINDAN OSMANLI BEYLİĞİNİ  
      KURMUŞ, KÜÇÜK BİR BEYLİKTİR. OSMAN BEY YAPTIĞI SAVAŞLAR İLE YAVAŞ  
      YAVAŞ TOPRAKLARINI BÜYÜTMEYE BAŞLADI.TAKRİBİ 27-YILLIK HÜKÜMDARLIĞINDAN  
      SONRA ÖLÜNCE YERİNE OĞLU ORHAN GAZİ GEÇER (YIL-1326)    
      ORHAN GAZİ SAVAŞ MASRAFLARINI KARŞILAYABİLMEK AMACI İLE İLK OSMANLI PARASI  
      OLAN GÜMÜŞ SİKKE  PARAYI BASTIRMIŞ VE ADINADA  AKÇE DENİLMİŞ. (YIL-1327) İLK  BU  
      GÜMÜŞ SİKKE AKÇE PARALAR, 100-DİRHEM DENİLEN TAKRİBEN ( 321-Gr) AĞIRLIĞINDAKİ  
      GÜMÜŞ HAMURUNDAN (270-Adet) SİKKE PARA KESTİRMİŞ.HER BİR GÜMÜŞ SİKKE PARA  
      AKÇENİN  ADEDİNİN AĞIRLIĞI İSE (1-Gr 188 Santigram) 'a EŞİTMİŞ.    
2 YIL-1477 1-SULTANİ/Altın PADİŞAH FATİH SULTAN MEHMET (Mehmet-II) DÖNEMİNDE BASTIRILAN İLK OSMANLI  
      ALTIN SİKKE PARASI OLAN SULTANİNİN DEĞERİ  45 VEYA 46 ADET GÜMÜŞ SİKKE PARASI  
      AKÇEYE EŞİTTİ.        
3 YIL-1585 İLK DEVALÜASYON PADİŞAH MURAT-III  DÖNEMİNDE ORDUNUN VE DEVLET MASRAFLARININ  KARŞILANMASI  
      İÇİN GEREKLİ  PARA  YETİŞMİYORDU.BUNUN İÇİNDE HAZİNEDEN SORUMLU HAZNEDARI  
      (Hazine Bakanı) PADİŞAHA DURUMU İZAH EDİP GEREKLİ FERMANI ALINCA (Kanun Onayı)   
      MEVCUT HAZİNEDEKİ GÜMÜŞ SİKKELERİ ERİTİP,YENİDEN DAHA İNCE KALINLIKTA YENİ  
      GÜMÜŞ SİKKELER KESTİRİP,BASARLARMIŞ. ÖRNEĞİN (YIL-1327) İLK ORHAN GAZİ DÖNE-  
      MİNDEN BU YILA GELİNCEYE KADAR GÜMÜŞ SİKKE AKÇENİN KALINLILIĞI (YIL-1451) FATİH  
      SULTAN MEHMET DÖNEMİNDE VE (YIL-1500) BAYEZİT-II -DÖNEMİNDE İKİ DEFA İNCELTİLE-  
      REK (100) DİRHEM GÜMÜŞ HAMURUNDAN DAHA FAZLA  SAYIDA  GÜMÜŞ SİKKE AKÇELER  
      ELDE EDİLMİŞ. ORHAN GAZİ DÖNEMİNDE (270-Adet) AKÇE YERİNE, MURAT-III DÖNEMİNDE   
      İSE (420-Adet) AKÇE OLMUŞ ,BİR ADET GÜMÜŞ SİKKE AKÇENİN AĞIRLIĞI İSE (1,188) Gr'   
      DAN , (0,764) Gr' A  DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR. BÖYLECE İLK ORHAN GAZİ DÖNEMİNE GÖRE   
      258  YILDA  % 60  DEVALÜASYON ,BİR ÖNCEKİ  BAYEZİT-II DÖNEMİNE GÖRE  İSE  85  
      YILDA  %  9 CİVARINDA  BİR ADET GÜMÜŞ SİKKE AKÇENİN  DEĞERİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.  
4 YIL-1591 İLK İÇ BORÇ ALMA PADİŞAH MURAT-III  DÖNEMİNDE ORDUNUN VE DEVLET MASRAFLARININ  KARŞILANMASI  
      İÇİN GEREKLİ  PARA  YETİŞMİYORDU.BUNUN İÇİNDE HAZİNEDEN SORUMLU HAZNEDARI  
      (Maliye Bakanı) PADİŞAHA DURUMU İZAH EDİP GEREKLİ FERMANI ALINCA (Kanun Onayı)   
      ORDUNUN BULUNDUĞU BÖLGELERDEKİ YERLİ HALK VE TACİRLERDEN (Tüccar) SONRA  
      ÖDENMEK ÜZERE ÖDÜNÇ (Borç) PARA ALMA YOLUNADA GİDİLMİŞ.  
               
5 YIL -1695-1703 3-METALLİ PARA SİSTEMİ PADİŞAH MUSTAFA-II  DÖNEMİNDE DUYULAN İHTİYAÇ ÜZERİNE ÜÇ CİNS METAL KULLANILAN  
      PARA SİSTEMİNE  GEÇİLMİŞTİR. -(BAKIR=Mankur) -(GÜMÜŞ=Akçe) -(ALTIN=Zeri-Mahrup )  
      ZERİ-MAHRUP OLAN PARANIN DİĞER ADI İSE İSTANBUL ALTINI  İDİ.  
6 YIL -1703-1730 2-METALLİ PARA SİSTEMİ PADİŞAH AHMET-III  DÖNEMİNDE DUYULAN İHTİYAÇ ÜZERİNE İKİ CİNS METAL KULLANILAN  
      PARA SİSTEMİ KULLANILMIŞTIR.  - (GÜMÜŞ=Akçe) - (ALTIN=Zeri-Mahrup )  
      HALK BAKIRA RAĞBET ETMEDİĞİ İÇİN MANKUR PİYASADAN TOPLATILIR.  
      OSMANLI İMPARATORLUĞU GENİŞLEME VE YÜKSELME DEVRESİNDEN SONRA DURAKLA-  
      MA VE GERİLEME DEVRESİNDE, PARA-HAZİNE AÇISINDAN BÜYÜK SIKINTILAR İLE KARŞI  
      KARŞIYA GELMİŞTİR.BU DURUMLARI SIRASI GELDİKÇE HEP BERABER GÖRÜP,YORUMUNU  
      SİZLER YAPACAKSINIZ.        
7 YIL -1768 237-KESE 55-KURUŞ/Altın PADİŞAH MUSTAFA-III  DÖNEMİNDE, OSMANLI DEVLETİ  RUSYA'YA  SAVAŞ  İLAN  EDER,  
      ANCAK SAVAŞIN UZAMASI İLE OSMANLI DEVLET HAZİNESİ BOMBOŞ KALINCA, PADİŞAH  
      ORDUDAKİ  YENİÇERİ  ASKERLERİNİN  BİRİKEN MAAŞLARINI ÖDEYEBİLMEK İÇİN ÇOK  
      ZENGİN KARISI MİHRİŞAH VALİDE SULTAN' DAN  SENET KARŞILIĞINDA BORÇ PARA  
      ALIR. BU PARA - (237-KESE 55-KURUŞ/Altın) OLUP, FAKAT ANİDEN PADİŞAH ÖLÜNCE BU  
      ALDIĞI BORÇ PARAYI KARISINA GERİ ÖDEYEMEMİŞTİR. BU PARA RİVAYETE GÖRE  
      HAZİNE ZİMMETİNDE KALMIŞTIR.   (13.12.2001) - Hürriyet  
8 YIL -1774-1789 İLK DIŞ BORÇ İSTEME PADİŞAH SULTAN ABDÜLHAMİT-I  DÖNEMİNDE, OSMANLI DEVLETİ  RUSYA  SAVAŞINI   
      KAYBETMİŞ VE PADİŞAH TAHTA GEÇER GEÇMEZ (YIL-1774) ' DE KÜÇÜK KAYNARCA  
      ANTLAŞMASINI İMZALAMAK ZORUNDADIR.FAKAT DEVLET HAZİNESİ RUS SAVAŞI MASRAF-  
      LARI NEDENİ İLE BOŞALMIŞTIR.DEVLETİN İHTİYAÇLARINI VE MAAŞLARI ÖDEYEBİLMEK  
      İÇİN İLK DEFA FAS SULTANINDAN İSTİKRAZ (Ödünç Para - Borç Para) İSTENDİ. ANCAK SUL-  
      TAN BU BORCU HEMEN VEREMEYECEĞİNİ HABER VERDİ.PADİŞAH BUNUN ÜZERİNE  
      FELEMENK (Bugünkü Hollanda) PİYASALARINDAN İSTİKRAZ İSTEDİ. FAKAT FELEMENKLER  
      OSMANLI DEVLETİNİN BU İSTEDİĞİ BORCU VEREMEYECEKLERİNİ  OSMANLI  DEVLETİNE  
      BİLDİRDİLER. BÖYLELİKLE PADİŞAHIN İLK DEFA DIŞARIDAN İSTEMİŞ OLDUĞU  ÖDÜNÇ  
      BORÇ PARALAR BULUNAMAMIŞTIR.      
9 YIL -1837 MALİYE NAZIRLIĞI PADİŞAH SULTAN MAHMUT-II  DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ  MALİYE  BÜTÇE DİSİPLİNİNİ  
  YIL -1839 TANZİMATIN  İLANI SAĞLAMAK AMACI İLE MALİYE NAZIRLIĞI (Maliye Bakanlığı) TEŞKİLATINI KURDU -(YIL-1837)  
     (Gülhane Fermanı) BU YILDAN İKİ YIL SONRADA DEVLETDE VE ORDUDA BÜTÜN SİSTEM VE KADEMELERİN  
      YENİDEN TANZİMİ İÇİN (Yeniden Yapılanma)(YIL-1839) GÜLHANE HATTI (Şimdiki Gülhane Parkı)  
      TANZİMAT  FERMANININ  İLANI YAPILMIŞTIR.(Tanzimat Kanunu Açıklanmıştır.)  
10 YIL -1843 KAİME PADİŞAH ABDÜLMECİD  DÖNEMİNDE, OSMANLI DEVLETİ  MADENİ METAL PARA SIKINTISINI  
    (İlk Kağıt Banknot Para) ÖNLEMEK AMACI İLE PİYASAYA "KAİME" (Halk arasında KAYMA veya KAYME denlirdi.)  
      KAĞIT BANKNOT PARALAR BASTIRILDI.(Bu paralar Avrupada bastırtılıyordu.) BU BANKNOT  
      KAĞIT PARALAR  DEVLET HAZİNE BONOSU YERİNEDE KULLANILABİLİYORDU. ANCAK  
      HALKIN BU KAĞIT PARALARA PEK İTİBAR ETMEDİĞİ PİYASADAKİ PARA AKIŞINDAN ANLA-  
      ŞILABİLİYORDU.        
11 YIL -1844 1-MECİDİYE/Altın PADİŞAH ABDÜLMECİD  DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ  MADENİ METAL PARA SIKINTISINI  
    5-BİRLİK/Altın ÖNLEMEK AMACI İLE PİYASAYA ÇIKARTILAN "KAİME" KAĞIT BANKNOT PARALAR HALK  
  YIL -1845 1-MECİDİYE/Gümüş TARAFINDAN PEK İTİBAR EDİLMEDİĞİ İÇİN METAL MADENİ PARADA PİYASADAKİ SIKINTILA-  
      RA SEBEBİYET VERMEMEK İÇİN PADİŞAHIN ADI İLE ANILAN ÖNCE ALTIN MECİDİYE BİR YIL  
      SONRADA GÜMÜŞ MECİDİYE BASTIRILMIŞTIR. (Halk bu paralara MECİD dermiş.)  
      1-MECİDİYE / Altın 22-AYAR ALTIN - ( 7,2-Gram )    
      5-BİRLİK / Altın 22-AYAR ALTIN - ( 36-Gram )(Halk arasında BEŞİBİRYERDE denirmiş.)  
      1-MECİDİYE / Gümüş 830-AYAR GÜMÜŞ -( 24-Gram )(Halk arasında MANDAGÖZÜ denirmiş.)  
12 YIL -1847-1852 BANK-I  DERSAADET PADİŞAH ABDÜLMECİD  DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ  İSTANBUL-GALATA BANKERLERİ-  
      NE "BANQUE DE CONSTANTINOPLE" BANK-I DERSAADET ' İ KURMALARINA İZİN VERİR.  
      BANKA OSMANLI DEVLETİNİN DIŞ BORÇLARININ ÖDEMELERİNİ ÜSTLENİR. BANKANIN  
      SERMAYESİ OLMADIĞI HALDE AVRUPA' DA İTİBARI ÇOK YÜKSEKTİR. BANKANIN KEŞİDE  
      ETTİĞİ POLİÇELER AVRUPA BANKA VE PİYASALARINDA KABUL GÖRÜYORDU. OSMANLI  
      HÜKÜMETİ  BANK-I DERSAADET ' İN  AVRUPA' DA KEŞİDE ETTİĞİ POLİÇELERDEN KAYNAK-  
      LANAN KISA VADELİ BORCUNU ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN BANKA ZARARA UĞRADI. BÖYLECE  
      (YIL-1847)' DE AÇILAN BANKA TAKRİBEN ALTI SENE FAALİYET GÖSTERDİKTEN SONRA  
      (YIL-1852)' DE KAPANMAK ZORUNDA KALDI. FAALİYET GÖSTERDİĞİ SÜREDE BANK-I DER-  
      SAADET  OSMANLI PARASINI İNGİLİZ LİRASI (Paund) KARŞISINDA DEĞERİNİ KORUMUŞTUR.  
               
13 YIL -1850 55-MİLYON FRANSIZ .Fr PADİŞAH ABDÜLMECİD  DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ  KIRIM SAVAŞINA KADAR GELİR        
      VE GİDERLERİNİ KISA VADELİ BORÇLANARAK DENGELEMİŞTİ. ANCAK BU KRİTİK DENGE  
      KIRIM SAVAŞI PATLAK VERİP BAŞLAYINCA BOZULMUŞTUR.OSMANLI DEVLETİ İLK DEFA  
      DIŞ BORÇLANMAYA (YIL-1850) ' DE GİTMEK ZORUNDA KALIR.OSMANLI DEVLETİ 55-MİLYON  
      FRANSIZ Frank BORÇ İÇİN (2-Fransız ve 1-İngiliz) OLMAK ÜZERE ÖZEL BİR HEYETLE MUKA-  
      VELE İMZALAR.ANCAK MUKAVELENİN PADİŞAH ABDÜLMECİD TARAFINDAN TASDİK EDİLİP,  
      YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ GEREKİRKEN, BU AÇIKGÖZ ÖZEL HEYET PARİS BORSASINDA TAH-  
      VİLLERİ SATIŞA ÇIKARIRLAR.HATTA BORCUN 20-MİLYONLUK (FR.Fr) BÖLÜMÜNÜ İSTANBUL  
      BANKASINA TEDİYESİ (Ödemesi) BİLE YAPILIR.BUNU ÖĞRENEN PADİŞAH BUNUN ÜZERİNE  
      MUKAVELEYİ TASDİKLEMEYİP,GEÇERSİZ KILMAK İÇİN FESH YOLUNU TERCİH EDER.  
      BU ANDA DURUM ÖĞRENİLİNCE PARİS VE LONDRA BORSALARI BİRDEN KARIŞIR,BÜYÜK  
      GÜRÜLTÜLER KOPAR. ARAYA GİREN FRANSA VE İNGİLİZ DEVLET YETKİLİLERİ ARABULU-  
      CULUK YAPARAK SORUNU ÇÖZER. BUNA GÖRE OSMANLI DEVLETİ ALMIŞ OLDUĞU   
      20-MİLYON (FR.Fr)'NI  GERİ  İADE EDECEK VE DE TAZMİNAT OLARAKDA KARŞI TARAFA  
      (2.200.000-FR.Fr)' I ÖDEMEK ZORUNDA KALDI.OSMANLI DEVLETİNİN BU İLK DIŞ BORÇ ALMA  
      İŞLEMİ  MALİ PİYASALARDA BÜYÜK BİR SKANDAL OLARAK SONUÇLANMIŞ OLDU.  
14 YIL -1854 5-MİLYON İNGİLİZ/Altın PADİŞAH ABDÜLMECİD  DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ  KIRIM SAVAŞINA RUSLARA KAR-  
      ŞI GİRMİŞ,ANCAK SAVAŞ OSMANLI DEVLETİNİ PARA SIKINTISI YÖNÜNDEN HAD SAFAYA  
      SOKMUŞTU.OSMANLI DEVLETİNİN RUSLARA KARŞI MÜTTEFİKİ FRANSIZ VE İNGİLİZ DEV-  
      LETLERİ İSTİKRAZ (Borç Para Verme) VERMEDE OSMANLI DEVLETİNE ÇOK KOLAYLIK GÖS-  
      TERDİLER.OSMANLI  DEVLETİNCE ALINAN BU  5-MİLYON İNGİLİZ ALTINI HAKİKİ MANADA  
      OSMANLI DEVLETİNİN İLK BORÇ MUAMELESİ (Mukavelesi) OLDU. BU BORCUN KARŞILIĞI  
      OLARAKDA OSMANLI DEVLETİ ,YILDA 7-MİLYON (FR.Fr) 'NA TEKABÜL (Eşdeğer) MISIR  
      VİLAYETİNİN  VERGİ GELİRLERİ GÖSTERİLDİ.    
15 YIL -1855 5-MİLYON İNGİLİZ/Altın BİR SENE SONRA OSMANLI DEVLETİ  EN YÜKSEK  İHRAÇ FİYATLI  İKİNCİ BİR DIŞ BORÇ  
      AKDİNİ (Anlaşmasını) FRANSIZ VE İNGİLİZLERLE İMZALADI. BU BORÇ MİKTARIDA  5-MİLYON  
      İNGİLİZ ALTINI İDİ. ANCAK BU BORÇ ANLAŞMASININ ÖN ŞARTI, HARB (Savaş) MASRAFLA- <v:imagedata src="file:///C:UsersuserAppDataLocalTempOICE_2A69BA34-8E4B-449E-A6A7-11E9B2797391.0msohtmlclip1
OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    OSMANLI DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1327 - 1922 )        
15 YIL -1855 5-MİLYON İNGİLİZ/Altın RINA KARŞILIK BU BORÇ KULLANILMAK ÜZERE OSMANLI DEVLETİNE VERİLMİŞTİ.  
      BUNUN  İÇİN  İNGİLİZLER, BU ŞARTIN UYGULANIP,UYGULANMADIĞINI  KONTROL ETMEK  
      AMACI İLE TETKİK (İnceleme) YAPMAK ÜZERE İSTANBUL'a BİR TEKNİK HEYET YOLLAMIŞTIR.  
      20-SENE (Yıl) MÜDDETLİ  BU  BORCA  KARŞILIK OLARAKDA  OSMANLI  DEVLETİ ;  
    1- MISIR VİLAYETİ  VERGİ GELİRLERİNDEN   1.800.000- (FR.Fr)  
    2- İZMİR VİLAYETİ GÜMRÜK VERGİ GELİRLERİNDEN 2.500.000- (FR.Fr)  
    3- SURİYE VİLAYETİ  GÜMRÜK VERGİ GELİRLERİNDEN 2.000.000- (FR.Fr)  
      CEMAN ( Toplam )     6.300.000- (FR.Fr)  
      KARŞILIK ( Tahsisat ) TAHSİS ETMİŞTİR.      
16 YIL -1856 " OTTOMAN  BANK " PADİŞAH ABDÜLMECİD  DÖNEMİNDE ,İNGİLTERE KRALININ BİR FERMANI İLE İNGİLİZ  
      SERMAYELİ " OTTOMAN BANK " (Osmanlı Bankası) LONDRA'da KURULDU. BANKANIN  
      FAALİYETLERİ ARASINDA KÜÇÜK MİKTARDA KREDİ (Borç) VERMEK, EN ÖNEMLİ FAALİYETİ  
      İSE OSMANLI HÜKÜMETİNE AVANS VERMEK VE BAZI HAZİNE BONOLARINI İSKONTO  
      ETMEK (Osmanlı Devlet Hazinesinden İskontolu-(Ucuza almak) Bono alıp, iç ve dış piyasaya  
      Bononun üzerindeki değerden satıp,aradaki fark kadar kazanç sağlıyordu.) GİBİ  SINIRLIYDI.  
17 YIL -1858 5-MİLYON İNGİLİZ/Altın PADİŞAH ABDÜLMECİD  DÖNEMİNDE , OSMANLI DEVLETİ ÜÇÜNCÜ DIŞ BORÇ ALIMINI  
      BU YILDA İMZALADI. ALINAN BU BORCUN 3-MİLYON İNGİLİZ ALTINI MUTLAKA KULLANILMAK  
      ÜZERE CEMAN ( Toplam ) 5-MİLYON İNGİLİZ ALTINI' İDİ. OSMANLI DEVLETİ BU BORÇ İÇİNDE  
      KARŞILIK OLARAK, YILLIK GELİRİ (350.000-) İNGİLİZ LİRASINA TEKABÜL EDEN (Eşdeğer)  
      İSTANBUL GÜMRÜKLERİNİN GELİR KAZANÇLARINI GÖSTERDİ. ANCAK ALINAN BU  BORÇ-  
      LARIN, HAZİNE BÜTÇE AÇIKLARINI KAPATAMAMASI NEDENİ İLE HAZİNE KAİME (Kağıt Para)  
      VE AYRICA HAZİNE TAHVİLLERİ BASIP,PİYASAYA SÜRDÜ. BU VESİLE İLE OSMANLI  
      HÜKÜMETİ  ÇOK AĞIR ŞARTLARDA VE YÜKSEK FAİZLERLE İSTANBUL-GALATA BANKER-  
      LERİNDEN  BORÇ PARALAR  ALDI.      
18 YIL -1858 500-MİLYON KURUŞ PADİŞAH ABDÜLMECİD  DÖNEMİNDE ,OSMANLI DEVLETİ  "KAİME" BANKNOT KAĞIT PARA-  
      LARI İKİNCİ DEFA  500-MİLYON ,10-KURUŞ VE 20-KURUŞ ŞEKLİNDE BASTIRIP,PİYASAYA  
      TEDAVÜLE SÜRMÜŞTÜR.      
19 YIL -1860 774-MİLYON (FR.Fr)/Altın PADİŞAH ABDÜLMECİD  DÖNEMİNDE ,OSMANLI DEVLETİNİN DAHİLİ VE HARİCİ  BORÇLARI-   
      NIN (İç ve Dış Borçlarının)  TOPLAMI  774-MİLYON ALTIN (FR.Fr) ' NA  EŞİTTİ. ANCAK GERİ  
            Bitmap  
OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    OSMANLI DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1327 - 1922 )        
19 YIL -1860 774-MİLYON (FR.Fr)/Altın ÖDEMESİ YAPILACAK ACİL BORÇ MİKTARI  237-MİLYON ALTIN (FR.Fr) ' NA EŞİTTİ.  
      DEVLET HAZİNESİ ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR İÇİNDEYDİ. 200 - 300 MİLYONLUK  ALTIN (FR.Fr)  
      HEMEN  BORÇ ALINMASI GEREKMEKTEYDİ. BU DURUMU FIRSAT BİLEN İNGİLİZ SERMAYE-  
      DARLARI ,OSMANLI  DEVLETİNİ  ÇOK AĞIR ŞARTLARDA MALİ KONTROL ALTINA ALMAK  
      İSTEDİLER. BUNUN  NETİCESİNDE  DAHA  SONRAKİ  YILLARDA  (YIL-1881)  KURULACAK  
       "DÜYUN-U UMUMİYE" İDARESİNE YOL AÇILMIŞ OLDU.    
20 YIL -1860 400-MİLYON (FR.Fr)/Altın PADİŞAH ABDÜLMECİD  DÖNEMİNDE ,OSMANLI DEVLETİ BU KADAR AĞIR ŞARTLAR   
      ALTINDA BORÇ PARA BULMAK İÇİN ÇIRPINIRKEN, PADİŞAH VE ETRAFI  LÜKS HAYAT  
      PEŞİNDE, İSRAFLARDAN  ÇEKİNMİYORLARDI. YAPILAN SARAY DÜĞÜNLERİNE,ZİYAFETLE-  
      RE SU GİBİ PARALAR AKIP,GİDİYORDU. MUHTEŞEM SARAYLAR  İNŞAA  EDİLİYORDU.  
      ÖDÜNÇ ALINAN BU BORÇ PARALARI HAR VURUP, HARMAN SAVURUYORLARDI.  
      İNGİLİZLERİN BORÇ PARA VERMEDEKİ AĞIR ŞARTLARINDAN,OSMANLI HÜKÜMETİ VAZGE-  
      ÇİP, PARİS-FRANSA'ya BAŞVURUP,BORÇ PARA İSTEDİ. FRANSIZLAR'da İNGİLİZ ŞARTLARI-  
      NA BENZER KAİDELER (Kurallar) İSTEYİNCE, OSMANLI DEVLETİ BUNDAN DA VAZGEÇTİ.  
      ANCAK BİR FRANSIZ BANKER, OSMANLI HÜKÜMETİ MEMURLARINA TEKLİF GÖTÜREREK  
      (% 6) YILLIK FAİZLE 400-MİLYON (FR.Fr)' LIK BİR KREDİ (Borç) BULABİLECEĞİNİ , FAKAT  
      BUNUN KARŞILIĞINDA İSE  6-MİLYON (FR.Fr) ' I  KOMİSYON İSTER. TEKLİF OSMANLI  
      HÜKÜMETİNCE MECBURİYET KARŞISINDA KABUL EDİLİR. BU BORCA KARŞILIK OLARAK  
      OSMANLI DEVLETİ ,BİR ÇOK VİLAYETLERİN  GÜMRÜK VERGİ GELİRLERİNİ, TUZLU BALIK  
      RESİMLERİNİ (Rüsumlarını) ,FİLİBE VİLAYETİ GÜLYAĞI GELİRLERİNİ ,BURSA VİLAYETİ  
      İPEK VERGİ GELİRLERİNİ VE DİĞER MUHTELİF GELİR VERGİ KAZANÇLARINI GÖSTERİR.  
      LONDRA VE AMSTERDAM BORSALARI BU BORÇLANMA  TAHVİLLERİNE KAPILARINI  
      KAPATINCA, YALNIZ PARIS BORSASINDA TAHVİLLERİN SATIŞLARI, YETERİNCE İSTENİLEN  
      MÜŞTERİ POTANSİYELİNİ BULAMADI. (800.000-) TAHVİLDEN ANCAK (120.000-) TAHVİL  
      SATILABİLDİ. BUNUN ÜZERİNE PARIS BORSASINDA DEDİKODULAR ÇIKINCA, FRANSIZ  
      HÜKÜMETİ  BU İŞİ ORGANİZE EDEN FRANSIZ BANKERİ TEVKİF EDİP,HAPSE ATAR.  
               
OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    OSMANLI DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1327 - 1922 )        
21 YIL -1861 5,297-MİLYAR (FR.Fr)/Altın PADİŞAH ABDÜLMECİD  ÖLÜNCE,YERİNE GEÇEN SULTAN ABDÜLAZİZ (1861-1876)  
      (16) SENE(Yıl) SÜREN SALTANAT HAYATI DÖNEMİNDE, PADİŞAH ABDÜLMECİD'den DAHA  
      MÜSRİF (Tutumsuz) , ZEVK VE SEFAYA DÜŞKÜN OLDUĞU İÇİN OSMANLI MALİYESİ DERİN  
      BİR KEŞMEKEŞLİĞİN İÇİNDE BOCALAYIP,DURUYORDU.SIRASI İLE : (YIL-1862) - (YIL-1863) -  
      (YIL-1865) - (YIL-1869) ve (YIL-1870) TARİHLERİNDE BEŞ DEFA DAHA BORÇLANMAYA  
      OSMANLI DEVLETİ  GİTMİŞTİR.PADİŞAH SULTAN ABDÜLAZİZ 'in SON GÜNLERİNDE  
      OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN DAHİLİ VE HARİCİ ( İç ve Dış) TOPLAM BORÇLARININ  
      MİKTARI 5.297.676.500- ) ALTIN (FR.Fr) ' NA EŞDEĞERDİ. BU BORCUN  DIŞINDA DA  
      400-MİLYON ALTIN (FR.Fr) ' I  GAYRİMUNTAZAM (Mukavelesiz) BORÇ VARDI. BÜTÜN BU  
      BORÇLARIN  SENELİK (Yıllık) FAİZİ  300-MİLYON ALTIN (FR.Fr) ' NA EŞİTTİ. HALBUKİ  
      OSMANLI DEVLETİNİN  YILLIK GELİRİ İSE  380-MİLYON ALTIN (FR.Fr) ' NA TEKABÜL  
      EDİYORDU. KOCA OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN  80-MİLYON ALTIN (FR.Fr) ' I İLE İDARE  
      EDİLEMİYECEĞİNİ  BÜTÜN  DÜNYA  PİYASALARIDA  BİLİYORDU.    
22 YIL -1863 BANK-I OSMANİİ ŞAHANE PADİŞAH SULTAN ABDÜLAZİZ  DÖNEMİNDE ,OSMANLI BANKASI  KENDİNİ FESH ETTİ.  
      DAHA SONRADA " BANK-I OSMANİİ ŞAHANE " ADINI ALARAK, İNGİLİZ VE FRANSIZ ORTAK-  
      LIĞI ŞEKLİNDE YENİDEN ÖRGÜTLENEREK, BİR DEVLET BANKASI NİTELİĞİNDE MODERN  
      MERKEZ  BANKACILIĞI  FONKSİYONLARINI  KISMEN ÜSTLENEREK,BANKACILIK FAALİYET-  
      LERİNE DEVAM ETTİ.        
      BANKAYA, OSMANLI KAĞIT PARA (Banknot) BASMA İMTİYAZI VE TEKELİ (30) SENE SÜREY-  
      LE VERİLDİ. OSMANLI DEVLETİ  BU  SÜRE İÇİNDE KESİNLİKLE BANKNOT (Kağıt Para)  
      BASAMAYACAK  VE  PİYASAYA  SÜREMEYECEKTİ. BU  İMTİYAZIDA BAŞKA BİR ÜÇÜNCÜ  
      KURULUŞA VERMEYECEĞİNİ KABUL ETMİŞTİ.    
      BANK-I OSMANİİ ŞAHANE  RESİM VE HARÇLARDAN(Vergilerden) MUAF(Hariç) TUTULMUŞTU.  
      BANK-I OSMANİİ ŞAHANE ' NİN MERKEZİ  İSTANBUL'da OLUP, OSMANLI HÜKÜMETİNİN  
      İZİNİYLE DİĞER VİLAYETLERDE DE ŞUBELER AÇABİLECEKTİ.    
      BU (30) YILLIK İMTİYAZ SÜRESİ SONUNDA, BANKA TÜM BORÇLARINI ÖDEYECEK VE  
      TEDAVÜLE SÜRDÜĞÜ BANKNOT (Kağıt Para) PARALARI  ALTINA'a ÇEVİRECEKTİ. OSMANLI  
      DEVLETİ  BANKANIN  KAZANCINA (Karına) İŞTİRAK ETMEYECEKTİ. BANKA KASASINDA  
      BULUNDURDUĞU  ALTIN MİKTARININ ÜÇ KATI KADAR BANKNOT KAĞIT PARA BASIP,  
      PİYASAYA SÜREBİLECEKTİ. ANCAK BU KAĞIT PARALARA HALK RAĞBET (İtibar) ETMEDİ. Bitmap
 
 
22 YIL -1863 BANK-I OSMANİİ ŞAHANE BU NEDENLE DE BANKNOT KAĞIT PARALAR KISA ZAMANDA BANKAYA GERİ DÖNDÜ.  
      BANKA ,AVRUPA PİYASALARINDAN (% 4-5) FAİZLE TEMİN ETTİĞİ KREDİLERLE  ALTIN  
      SATIN ALIYOR. BU ALTINLARIN (Miktarının) ÜÇ KATI KADAR BANKNOT KAĞIT PARA BASIP,  
      BU KAĞIT PARALARI (% 6-10) FAİZLE OSMANLI HÜKÜMETİNE AVANS ŞEKLİNDE BORÇ  
      VERİYORDU. BANKA OSMANLI HAZİNESİNİN BÜTÜN GÖREVLERİNİ  ÜSTLENMİŞTİ. OSMANLI  
      DEVLETİNİN  BÜTÜN  GELİRLERİNİ  "BANK-I OSMANİİ ŞAHANE" TAHSİL EDİP,TOPLUYORDU.  
23 YIL -1864 8-MİLYON POUND(İNG.L) PADİŞAH SULTAN ABDÜLAZİZ  DÖNEMİNDE ,OSMANLI DEVLETİ  HAZİNESİ YENİDEN YAPI-  
      LANDI VE MODERN BÜTÇE UYGULAMASINA  GEÇİLDİ.    
      OSMANLI  DEVLETİNİN ZAMANLA ARTAN  KREDİBİLİTESİ İLE OSMANLI HÜKÜMETİ OSMANLI  
      BANKASI ARACILIĞINDA  AVRUPA' DAN  8-MİLYON POUND (İngiliz Lirası) ' LUK BİR DIŞ  
      KREDİ SAĞLAMIŞ OLDU. BU BORÇ PARA ( 8.800.000-) OSMANLI ALTIN LİRASINA EŞİTTİ.  
24 YIL -1868-1899 İTİBAR-I UMUMİİ OSMANİ PADİŞAH SULTAN ABDÜLAZİZ , PADİŞAH  MURAT - ( V ) VE PADİŞAH  ABDÜLHAMİT - ( II )  
      DÖNEMLERİNDE , " İTİBAR-I UMUMİİ OSMANİ " ŞİRKETİ  50-MİLYON (FR.Fr) ' LIK SERMAYE  
      İLE KURULMUŞ OLUP, OSMANLI HÜKÜMETİNİN DIŞ PİYASALARDA ÖZELLİKLEDE AVRUPA'  
      DA BORÇLANMASINDA ÇOK AKTİF ROL OYNAMIŞTIR. (YIL-1899) SENESİNDE TASVİYE  
      OLUP, DAHA SONRADA OSMANLI BANKASI İLE BİRLEŞMİŞTİR.    
25 YIL -1871 YABANCI ORTAK BANKA PADİŞAH SULTAN ABDÜLAZİZ  DÖNEMİNDE ,OSMANLI DEVLETİ  AVUSTURYA' LILAR İLE  
      İKİ AYRI BANKA KURMUŞLARDIR. " BANK-I ÖSTERREICH - OTTOMAN " (Avusturya - Osmanlı  
      Bankası ) VE " AVUSTURYA - TÜRK  BANKASI " DIR.    
26 YIL -1872 DEMİRYOLU - TRAMVAY PADİŞAH SULTAN ABDÜLAZİZ  DÖNEMİNDE ,OSMANLI DEVLETİ  DEMİRYOLU (Tren) VE  
      TRAMVAY GİBİ KAMUSAL ALT YAPI  YATIRIMLARINA HIZ VERDİ. SERMAYE PİYASALARI  
      CANLANDI. BİR ÇOK MALİ KURULUŞ BUNDAN SONRA ARDI ARDINA KURULMAYA  
      BAŞLADI.        
27 YIL -1875 BORÇLAR  KİTLİTLENDİ. PADİŞAH SULTAN ABDÜLAZİZ  DÖNEMİNDE ,OSMANLI DEVLETİ  HÜKÜMETİ  SADRAZAMI  
      (Başbakanı) MAHMUT NEDİM PAŞA ZAMANINDA OSAMNLI HAZİNESİ İFLAS DURUMUNA  
      GELMİŞTİ. AVRUPA SERMAYEDARLARI , BANKERLER VE BANKALAR, OSAMNLI DEVLETİ-  
      NİN BU HALİNİ GÖRÜNCE TELAŞA DÜŞÜP,PANİK OLDULAR. Bitmap  
OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    OSMANLI DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1327 - 1922 )        
27 YIL -1875 BORÇLAR  KİTLİTLENDİ. BU SIRADA BOSNA-HERSEK HARB (Savaş) İHTİLALLERİ VE OSMANLI-RUS SAVAŞI   
    "TAĞŞİŞ" MADENİ PARA BAŞLAMIŞTI. OSMANLI HAZİNESİ SON DERECE PARA SIKINTISI İÇİNDEYDİ. SAVAŞ CEPHE-  
    PİYASADAN ÇEKİLDİ. SİNİN MASRAFLARI DAHİ KARŞILANAMAYACAK HALE GELMİŞTİ. OSMANLI DEVLETİNİN  BU  
    TAĞŞİŞ = MAĞŞUŞ PARA SIKINTILARINI KENDİ İÇ KAYNAKLARI İLE ÇÖZMESİ KESİN MÜMKÜN DEĞİLDİ.  
      OSMANLI  DEVLETİ  HÜKÜMET BÜTÇESİNİN  HARİCİ (Dış) BORÇ ÖDEMELERİNİ YAPAMA-  
      MASINDAN DOLAYI VE BU TARİHLERDE DE AVRUPA ÜLKELERİNDE OLUŞAN EKONOMİK  
      KRİZLERİN  BİR MALİ KRİZİ DÖNÜŞMESİ  SIKINTIYI  TAMAMEN SU YÜZÜNE  ÇIKARDI.  
      OSMANLI HÜKÜMETİ  BÜTÜN HARİCİ  ( Dış ) BORÇ ALACAKLILARINA, BÜTÜN  BORÇLARININ  
       5-SENE (Yıl) İÇİNDE ANCAK FAİZ VE ANAPARA ÖDEMELERİNİN ( 1/2 ) 'si  YANİ YARISINI  
      YAPABİLECEĞİNİ İLAN ETTİ. OSMANLI HÜKÜMETİ DAHİLİ ( İç ) BORÇLARININ  GERİ ÖDEME-  
      LERİNİN TAMAMINI DURDURDU. BU İÇ BORÇLARIN ÇOĞUNLUĞU BANK-I OSMANİİ ŞAHANE  
      VE GALATA BANKERLERİ TARAFINDAN OSMANLI DEVLETİNE VERİLEN KISA VADELİ  
      KREDİ BORÇLARIYDI.        
      BU DURUM KARŞISINDA BANK-I OSMANİİ ŞAHANE, OSMANLI HÜKÜMETİ İLE HEMEN  
      MASAYA OTURUP,YENİ BİR ANLAŞMA YOLUNU SEÇEREK, YARISI ÖDENMİŞ BANKA  
      SERMAYESİNİ  HEMEN  10-MİLYON  (İNG.Lira) ' SINA YÜKSELTTİ. BU SERMAYE MİKTARI  
      11-MİLYON OSMANLI LİRA' SINA EŞİTTİ. OSMANLI HÜKÜMETİ, BANKAYA BANKNOT KAĞIT  
      PARA BASMA İMTİYAZINI  20-SENE (Yıl) DAHA UZATTI. BÖYLECE BU İMTİYAZIN TOPLAM  
      SÜRESİ  50-SENE (Yıl) OLMUŞ OLDU. BÜTÜN OSMANLI VİLAYETLERİNDE (İllerinde) BANKA-  
      NIN  ŞUBELER AÇMASINA İZİN VERİLİYORDU.    
      BANKA, OSMANLI HAZİNE KAĞITLARININ DAHİLİ VE HARİCİ (İç ve Dış) PİYASALARDAKİ  
      SATIŞINIDA  ÜSTLENDİ.        
      OSMANLI HÜKÜMETİ ,PİYASADA TEDAVÜLDE BULUNAN MEVCUT  "TAĞŞİŞ" DENİLEN  
      MADENİ  PARALARI PİYASADAN ÇEKTİ. BU PARALARA HALK ARASINDA BAĞŞİŞ' DE  
      DENİLİYORDU. BAKIRDAN  BASILMIŞ  OLAN TAĞŞİŞ  (YIL-1875) ,  DİĞER ADI   (MAĞŞUŞ)   
      (YIL- 1844)  UFAK BOZUKLUK  PARA  GÖREVİNİ  YAPIYORDU.    
28 YIL -1875 7.500-LİRA / Altın PADİŞAH  ABDÜLMECİD 'İN  KIZI  NAİLE SULTANIN  ÜVEY  KIZ KARDEŞİ  BEHİCE  SULTAN' IN  
      DÜĞÜN  MASRAFLARINA  HARCANAN  PARA  (1.500-KESE) ALTIN , YANİ  BAŞKA BİR  DEYİŞLE  
      (7.500-LİRA / Altın)  MİKTARIDIR. BU  HARCANAN  PARA  NEDENİ  İLE  İKİ  ÜVEY KIZ  KARDEŞ  
      BİRBİRLERİNE  KÜSMÜŞLERDİR. (DARILMIŞLARDIR.)    
29 YIL -1876 500.000-LİRA/Altın PADİŞAH  SULTAN  ABDÜLAZİZ  ve  VALİDESİ  (Annesi)  PERTEVNİYAL SULTAN  TAHT'TAN    
      İNME KORKUSU  İLE  KENDİLERİNİ  KORUYAN  ZAPTİYELERE  (Askeri Polislere)  BİR SENEDE   
      (Bir Yılda)  VERDİKLERİ  BAHŞİŞ MİKTARI...      
30 YIL -1876 1.ci MEŞRUTİYET İLANI PADİŞAH  ABDÜLHAMİT-II   TAHTA  GEÇİNCE  (1).ci  MEŞRUTİYET  İLAN   EDİLDİ.  
31 YIL -1877 GALATA BANKERLERİ PADİŞAH  ABDÜLHAMİT-II   TAHTA  GEÇİNCE  (1).ci  MEŞRUTİYET  İLAN   EDİLDİ. (YIL-1876)        
      YENİ OSMANLI HÜKÜMETİNİN YENİ TAZE KANA İHTİYACI VARDI.HEMEN KOLLAR SIVANDI.   
      YENİ OSMANLI HÜKÜMETİ , ( % 5) SENELİK (Yıllık) FAİZLE   5-MİLYON ALTIN (FR.Fr) ' NA  
      EŞİT  BORÇLANMAYI  İSTANBUL-GALATA BANKERLERİ  İLE ANLAŞARAK ÇÖZÜME KAVUŞ-  
      TURDU.BU ANLAŞMAYA KARŞILIK OLARAKDA OSMANLI DEVLETİ  BANKERLERE   
      ( 8.725.000-) ALTIN OSMANLI LİRA' SI BORÇLU OLDUĞUNA DAİR SENET VERİR. BU BORÇ-  
      LANMANIN (Ana Para ve Faizleri) KARŞILIĞI OLARAK İSE DAMGA,MÜSKİRAT,BALIK AVI,  
      TUZ,TÜTÜN GİBİ MADDELERİN VE BİR KAÇ YERİN İPEK VERGİ GELİRLERİNİ ON SENE (Yıl)  
      MÜDDETLE BU BORCA KARŞILIK GALATA BANKERLERİNE TERKİ KARARLAŞTIRILDI.  
32 YIL -1878 "KAİME" KAĞIT PARA PADİŞAH  ABDÜLHAMİT-II   DÖNEMİNDE, OSMANLI - RUS  HARBİ (Savaşı)  SIRASINDA        
  YIL -1879 HÜKÜMETCE YAKTIRILDI. TEKRAR BANKNOT KAĞIT PARA " KAİME " BASTIRILIP, PİYASAYA  SÜRÜLDÜ. ANCAK  
      PİYASADA HIZLA DEĞER KAYBETTİĞİNDEN ,PİYASADA ÇOK KISA KALABİLME ÖZELLİĞİ  
      GÖSTERİP, (YIL-1879) SENESİNDE TEDAVÜLDEN (Piyasa Dolaşımından) HÜKÜMET KARARI   
      İLE KALDIRILDI.OSMANLI HÜKÜMETİ BİR PARA REFORMU YAPMIŞTI. BUNUN İÇİNDE  
      BANKNOT KAĞIT PARALARI "KAİME" LERİ  BASTIRIP,PİYASAYA SÜRMÜŞTÜ.  
      1-ALTIN LİRA (Madeni Metal Para) = 4-KAİME (Banknot Kağıt Para) OLARAK OSMANLI HAZİNE-  
      SİNCE EŞİTLENMİŞTİ. BU KAİME KAĞIT PARALAR BİR SENE GİBİ ÇOK KISA ZAMANDA  
      DEĞERİNİ YİTİRİNCE (Kaybedince) VE HALK TARAFINDAN DA  BENİMSENMEYİNCE  
      OSMANLI HÜKÜMETİ ALDIĞI ÇOK HIZLI BİR KARARLADA BU KAĞIT "KAİME" PARALARI  
      MADENİ  PARA  KARŞILIĞINDA  TOPLATIP, İSTANBUL-BAYEZİT  MEYDANINDA  HALKIN  
      ÖNÜNDE YAKTIRDI. (İmha etti)      
33 YIL -1879 "RÜSUM-U  SİTTE" PADİŞAH  ABDÜLHAMİT-II   DÖNEMİNDE, OSMANLI  HÜKÜMETİ  ALMANYA' DA BERLİN  
      KONGRESİNDE İTALYANLARIN TEKLİFİ İLE İSTANBUL' DA " RÜSUM-U SİTTE " İDARESİNİ Bitmap  
OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    OSMANLI DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1327 - 1922 )        
33 YIL -1879 "RÜSUM-U  SİTTE" (Vergi Dairesi) KURDU. ANCAK BU TEŞKİLAT İÇİN AVRUPALI BORÇ ALACAKLILARI BU  
      DURUMA SEVİNEMEDİ. NİTEKİM  AVRUPALI  DEVLETLERİN  YAPACAĞI  BASKIDAN ÇEKİ-  
      NEN OSMANLI DEVLETİ , HARİCİ (Dış) BORÇLARINI YENİDEN  TANZİM ETMEK İÇİN BÜTÜN  
      BORÇ ALACAKLILARINI (1/EYLÜL/1880) TARİHİNDE İSTANBUL' A  RESMEN  DAVET  ETTİ.  
34 YIL -1880 İSTANBUL TOPLANTISI PADİŞAH  ABDÜLHAMİT-II   DÖNEMİNDE, OSMANLI  HÜKÜMETİ  BÜTÜN BORÇLU OLDUĞU  
      ALACAKLILARINI (1/EYLÜL/1880) TARİHİNDE İSTANBUL' DA  YAPILACAK TOPLANTIYA  
      RESMEN DAVET ETTİ. İSTANBUL' DA YAPILAN BU TOPLANTI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.  
      TOPLANTIYA AVRUPALI DEVLETLERİN SEFİRLERİ (Büyük Elçileri) DE KATILDILAR.TOPLANTI-  
      DA OSMANLI HÜKÜMETİ  TEMSİL HEYETİ BAŞKANI  SADRAZAM (Başbakan) SAİT PAŞA  İDİ.  
      TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR ARASINDA EN ÖNEMLİLERİNDEN BİRİSİ, OSMANLI  
      DEVLETİNİN HARİCİ (Dış) BORÇLARININ TOPLAMI  191-MİLYON ALTIN OSMANLI LİRASINA  
      BALİĞ (Eşdeğer) OLMUŞTU. BUNUN İÇİN  1-ALTIN OSMANLI LİRA' LIK İTİBARİ DEĞERİ  
      (Kıymeti) OLAN TAHVİLLER  BORSADA  30-KURUŞA SATILACAK. YANİ  30-KURUŞUN  
      BİR SENELİK GETİRİSİ (Kazancı)  1-ALTIN OSMANLI LİRASI OLACAKTI. TOPLANTIDA  
       " RÜSUM-U SİTTE " İDARESİ  LAVĞ (İptal) EDİLEREK, YERİNE DEVLET İÇİNDE, FAKAT  
      DEVLETTEN MÜSTAKİL, AVRUPALI YABANCI  BİR HEYETİN  İDARE  EDECEĞİ BİR  
      TEŞKİLAT KURULACAKTI. BU TEŞKİLATIN  İSMİ (Adı) İSE " DÜYUN-U UMUMİYE " OLACAKTI.  
35 YIL -1881 " DÜYUN-U  UMUMİYE " PADİŞAH  ABDÜLHAMİT-II   DÖNEMİNDE, OSMANLI  HÜKÜMETİ  İSTANBUL TOPLANTISINDA  
      ALINAN KARARLAR GEREĞİNCE  " DÜYUN-U UMUMİYE VARİDAT-I  MUHASSASA "  
      İDARESİNİ KURDU.  OSMANLI  DEVLETİNİN  BU TARİHDEKİ  BÜTÜN  DAHİLİ VE HARİCİ   
      (İç ve Dış) BORÇLARIN  TOPLAMI ( 5.442.491.451-) ALTIN (FR.Fr) ' NA EŞDEĞERDİ. DÜYUN-U  
      UMUMİYE İDARESİ  BU MİKTARDAN ( 2.846.612.688-) ALTIN (FR.Fr) ' NA EŞDEĞER OLAN   
      HARİCİ (Dış) BORCUN TAKİBİNİ  KENDİ ÜSTÜNE ALIP, BAKİYE KALAN YAKLAŞIK  1,5-MİLYAR   
      ALTIN (FR.Fr)' NA EŞDEĞER OLAN DAHİLİ ( İç ) BORCU KENDİ  TEŞKİLATININ  DIŞINDA TUTTU.  
      DÜYUN-U  UMUMİYE İDARESİ , OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN  SIRASI İLE 1-(YIL-1886)  
      2-(YIL-1890)  3-(YIL-1893)  4-(YIL-1894)  5-(YIL-1896)  6-(YIL-1903)  7-(YIL-1904)  8-(YIL-1905) VE  
      9-(YIL-1908) SENELERİNDE  MUHTELİF İSİMLERDE VE  VESİLELERLE (Şartlarda) ALMIŞ  
      OLDUĞU  BORÇLANMALARDA  OSMANLI DEVLETİNE KEFİL OLMUŞTUR.BİLHASSA  
      AVRUPALILAR  DÜYUN-U UMİMİYE İDARESİNİN KEFALETİ  OLMADAN BORÇ VERMEYE  
      PEK  NİYETLİ  OLMAMIŞLARDIR.      
OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda   ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ  KURLARI   
    OSMANLI DÖNEMİNDE  BAZI  PARA  İFADELERİ ve OLAYLARI  ( 1327 - 1922 )        
36 YIL -1888 " ZİRAAT  BANKASI " PADİŞAH  ABDÜLHAMİT-II   DÖNEMİNDE, OSMANLI  HÜKÜMETİNİN  TUNA VİLAYETİNDEKİ  
      VALİSİ  MİTHAT PAŞA  ZİRAAT  İŞLERİ İLE UĞRAŞAN CİVARINDAKİ   VATANDAŞLARININ  
      KREDİ VE PARA İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACI İLE PADİŞAHIN FERMANI  ( İzini ) İLE  
      TUNA VİLAYETİNDE  "ZİRAAT  BANKASI" NI  KURDU.    
37 1876-1908 2.000-LİRA/Altın PADİŞAH ABDÜLHAMİT-II  YILDIZ SARAYI TİYATROSUNA TEMSİL VEMEK İÇİN DAVET ETTİĞİ  
      FRANSIZ PARİS SANATÇISI ,MADAM SARA BERNAR'a  BAŞARILI TEMSİLLERİNDEN DOLAYI  
      HİZMETLERİ KARŞILIĞI  OLARAK (2.000-LİRA/Altın) İKİBİN  OSMANLI ALTIN LİRASI HEDİYE  
      ETMİŞTİR...        
38 1876-1908 500 -600-LİRA/Altın PADİŞAHIN  KASA  ÖDENEĞİNDEN  ÖZEL OLARAK OSMANLI NAZIRLARINA  (Bakanlarına)  
      ÖDENEN  DEVLET KİYAFETİ  (Resmi Elbise)  PARASI     
      DEVLET KIYAFETİ (Resmi Elbise)PARASI =(Kumaş+Astar+İplik+Düğme+V.s+Terzi )Paraları  Dahil.  
39 1891-1916 5.000-LİRA PADİŞAH  ABDÜLHAMİT-II   DÖNEMİNDE, PADİŞAHIN  SERHAFİYESİ  (BAŞDEDEDEKTİFİ)  
      AHMET CELALEDDİN PAŞA, EKONOMİK SIKINTILARINDAN DOLAYI  İSTANBUL-NİŞANTAŞI'  
      NDAKİ   KONAĞINI  (5.000-LİRA)  KARŞILIĞINDA, KREDİ (BORÇ) ALMAK İÇİN  OSMANLI  BANKASI-  
      NA  İPOTEKLEDİ.  (YIL-1904)  SENESİNDE İSE BU BORCUN  MİKTARI  GERİ  ÖDENEMEDİĞİ  İÇİN  
      FAİZLERİ  İLE BİRLİKTE (13.500-LİRA) 'YA  ULAŞTI. (YIL-1916) SENESİNDE, BANKA (5.000-LİRA)  
      OLAN  BU  BORCUN  BİRİKMİŞ  FAİZ  ALACAKLARINDAN  VAZGEÇEREK, ANA PARAYI GERİ  
      ALARAK, BORÇ HESABINI  KAPATTI.      
40 YIL -1901-1903 " MUHARREM " PADİŞAH  ABDÜLHAMİT-II   DÖNEMİNDE, OSMANLI  HÜKÜMETİNİN  (YIL-1901) SENESİNDE  
    KARARNAMESİ SADRAZAM (Başbakan) HALİL RIFAT PAŞA İLE BAŞLATTIĞI  VE  SADRAZAM (Başbakan)  
      SAİT PAŞA  İLE  ÇALIŞMALARINI  DEVAM ETTİRDİĞİ VE NETİCEDE (YIL-1903) SENESİNDE  
      İSE SADRAZAM (Başbakan) FERİT PAŞA (Damat Ferit) OSMANLI  BORÇLARININ BİRLEŞTİRİL-  
      MESİ  İŞLEMİNİ  " MUHARREM " (Eylül Ayı) KARARNAMESİ  İLE ÇÖZÜME KAVUŞTURDU.


 


 

*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?


    
 

*****
 
Başa Dön
*****
Bugün 4 ziyaretçi (13 klik) kişi burdaydı!
© 2001 - Necip Köni * ADANA / TR
DERLEYEN ve ARAŞTIRMA YAPAN : NECİP KÖNİ -- (İnşaat Mühendisi) *** 2001 Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol